logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Paweł Lorkowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski Uniwersytet Przyrodniczy weWrocławiu,Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.04.27

Badane słupy trakcyjne stosowane są powszechnie jako podpory indywidualne tramwajowej sieci trakcyjnej. Na ich nośność istotny wpływ mają przestrzenne formy utraty stateczności, o których decyduje sztywność na skręcanie.W artykule przedstawiono przybliżone obliczenia nieswobodnie skręcanych słupów dwugałęziowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań, obciążonych skupionym momentem skręcającym, w celu określenia ich sztywności skrętnej. Ponadto przeprowadzono szczegółowe analizy numeryczne słupów, weryfikujące wyniki obliczeń analitycznych. Przeanalizowano m.in. wpływ rodzaju wykratowania i zbieżności gałęzi na sztywność skrętną trzonu słupów. Porównano je ze słupami o analogicznej budowie, ale o pasach równoległych. Artykuł zakończono wnioskami o charakterze praktycznym.

Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa; słup dwugałęziowy; słup o zbieżnych pasach; sztywność na skręcanie.

* * *

The effect of the tapered chords in overhead contact line poles laced in a single plane on their torsional stiffness

The investigated columns are commonly used as individual supports for tramway overhead contact lines. Their load-bearing capacity is significantly influenced by spatial forms of loss of stability, which are determined by torsional stiffness. The paper contains calculations of warping torsion double-chords column with a single plane lace loaded with a concentrated torque to determine their torsional stiffness. Moreover, detailed numerical analyzes of the subject columns were made, verifying the results of analytical calculations.Among others, the effect of the type lacing and tapered of branches on torsional stiffness of the columns. They were compared with columns of similar structure, but with parallel chords. The paper was completed with practical conclusions.

Keywords: steel structure; built-up element; tapered chords column; torsional stiffness.

Literatura :

[1] Abaqus 6.12 Online Documentation Dassault Systèmes. 2012.
[2] Kollbrunner Curt F.,Konrad Basler. 1969. Torsion in structures. An engineering approach. Berlin/ Heidelberg. Springer-Verlag.
[3] Gosowski Bronisław, Paweł Lorkowski, Michał Redecki. 2015. „Sztywność na skręcanie stalowych elementów dwugałęziowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań”. Inżynieria i Budownictwo 71 (10): 551 – 554.
[4] GosowskiBronisław, Paweł Lorkowski,Michał Redecki. 2016. „Doświadczalna nośność krytycznawyboczenia giętno-skrętnego dwugałęziowych słupówbramek trakcyjnych”.Materiały Budowlane (5): 54 – 55. DOI: 10.15199/33.2016.05.25.
[5] Lorkowski Paweł, Bronisław Gosowski. 2018. „Experimental and numerical research of the torsion problem of built-up steel columns laced in a single plane”. Engineering Structures 160: 566 – 580. DOI: 10.1016/j.engstruct.2018.01.049.

Otrzymano :  14.02.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 04/2018, str. 83-84 (spis treści >>)