logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Piotr Konderla Politechnika Wrocławska, Wydział Techniczno-Inżynieryjny
dr inż. Krzysztof Patralski Politechnika Wrocławska,Wydział Mechaniczny

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.04.18

Przedmiotem badań był żelbetowy komin o nietypowej konstrukcji, którego koronę zamyka żelbetowa płyta z centralnym konfuzorem kołowym oraz pięcioma kołowymi otworami rozmieszczonymi regularnie w układzie obwodowym. Otwory mają klapy, które są zamykane bądź otwierane w zależności od ilości spalin wprowadzanych do komina. Celem badań była ocena zastosowanego rozwiązania, biorąc pod uwagę możliwości eksploatacyjne, jakie daje konstrukcja oraz jej trwałość. Podstawą oceny pracy komina był termodynamiczny opis przepływu spalin przez komin w przypadku różnych możliwych warunków wyjściowych. Wyznaczono przede wszystkim linię prądu oraz rozkład prędkości i temperatury spalin w obszarze komina i na wylocie. Wykazano z jednej strony możliwość elastycznego sterowania pracą komina, a z drugiej wskazano na określone wady konstrukcyjne, które wpływają na destrukcję głowicy komina.

Słowa kluczowe: przemysłowy komin żelbetowy; nietypowa konstrukcja komina; termodynamiczny opis przepływu spalin; optymalne sterowanie przepływem.

* * *

Analysis of the chimney work with an experimental design for changing exhaust flow conditions

The subject of the research was a reinforced concrete chimney with an unusual structure, the crown of which is closed by a reinforced concrete plate with a central circular confusor and  five circular openings arranged regularly in the perimeter system on the slab. The openings have flaps that are closed or opened depending on the amount of flue entering the chimney. The aim of the researchwas to evaluate the applied solution taking into account the operational possibilities given by the construction and durability of the structure. The basis for the assessment of the chimney work was the thermodynamic description of the flue gas flow through the chimney for various possible output conditions. In particular the power lines, velocity distributions and flue gas temperature in the chimney area and on the outlet were determined. On the one hand, the possibility of flexible control of the chimney work was demonstrated, on the other hand, certain constructional defects that affect the destruction of the chimney head were pointed out.

Keywords: industrial reinforced concrete chimney; unusual chimney design; thermodynamic description.

Literatura :

[1]Dene Charles.2012.Revised Wet Stacks Design Guide. Technical Report 1026742. Palo Alto. EPRI, Electric Power Research Institute.
[2] Oruba Rajumnd, Leszek Hawro. „Wpływ instalacji odsiarczania spalin na rozwiązania techniczne żelbetowych kominów przemysłowych”. XI Konf. Nauk. Techn. „Energia 2010”. Van Gardena.

Otrzymano :  12.02.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 04/2018, str. 61-62 (spis treści >>)