logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 04/2018

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Solbet (reklama)
Okładka II - Budimex (reklama)
Okładka III - Sigma Not (reklama)
Okładka IV - Swisspoor (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

 R. Jasiński, Ł. Drobiec –Wpływ sposobu murowania na wytrzymałość na ściskanie ścian z elementów murowych z ABK / Influence of bricklaying method on compressive strength of walls made of AAC masonry units ... 8
cytuj/citation: Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2018. "Wpływ sposobu murowania na wytrzymałość na ściskanie ścian z elementów murowych z ABK". Materiały Budowlane 548 (4): 8-10. DOI: 10.15199/33.2018.04.02

K. Pawłowski – Ocena jakości cieplnej ścian zewnętrznych budynków o małym zużyciu energii / External walls heat quality evaluation of low energy consumption buildings ... 14
cytuj/citation: Pawłowski Krzysztof. 2018. "Ocena jakości cieplnej ścian zewnętrznych budynków o małym zużyciu energii". Materiały Budowlane 548 (4): 14-16. DOI: 10.15199/33.2018.04.03

J. Szulc, K. Sztuka – Przyczyny zarysowań ścian działowych / Causes of cracking to non-bearing masonry walls ... 20
cytuj/citation: Szulc Jarosław, Krzysztof Sztuka. 2018. "Przyczyny zarysowań ścian działowych". Materiały Budowlane 548 (4): 20-22. DOI: 10.15199/33.2018.04.04

O. Kopyłow – Płyty na bazie gipsu we współczesnym budownictwie / The board products based on gypsum in modern construction ... 28
cytuj/citation: Kopyłow Ołeksij. 2018. "Płyty na bazie gipsu we współczesnym budownictwie". Materiały Budowlane 548 (4): 28-29. DOI: 10.15199/33.2018.04.06

Ł. Drobiec – Sposoby oparcia stropów Vector na belkach wewnętrznych / Methods of supporting Vector ceilings on internal beams ... 31
cytuj/citation: Drobiec Łukasz. 2018. "Sposoby oparcia stropów Vector na belkach wewnętrznych". Materiały Budowlane 548 (4): 31-32 . DOI: 10.15199/33.2018.04.07

A. Kisiołek – Stropy gęstożebrowe w świetle wymagań rynku materiałów budowlanych / Multi-rib floors in the context of the market of building materials ... 34
cytuj/citation: Kisiołek Artur. 2018. "Stropy gęstożebrowe w świetle wymagań rynku materiałów budowlanych". Materiały Budowlane 548 (4): 34-36 . DOI: 10.15199/33.2018.04.08

R. Nowak, R. Orłowicz, Ł. Drobiec – Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych / Test of the brick fillings of sectional arched ceilings ... 38
cytuj/citation: Nowak Rafał, Romuald Orłowicz, Łukasz Drobiec. 2018. " Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych". Materiały Budowlane 548 (4): 38-40 . DOI: 10.15199/33.2018.04.09

W. Bogusz, S. Łukasik, T. Godlewski –Wpływ procesu instalacji turbozespołu na zmiany przemieszczeń jego fundamentu / The impact of steam turbine installation on displacement evolution of its foundation ... 45
cytuj/citation: autor. 2018. "Wpływ procesu instalacji turbozespołu na zmiany przemieszczeń jego fundamentu". Materiały Budowlane 548 (4): 45-46. DOI: 10.15199/33.2018.04.11

K. Firek, R. Oruba, A. Wodyński – Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości / Qualification of selected building structures in power plants with respect to taxation ... 47
cytuj/citation: autor. 2018. "Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomości". Materiały Budowlane 548 (4): 47-50. DOI: 10.15199/33.2018.04.12

W. Paczkowski, Sz. Skibicki – Przeciążenie stężeń stalowego szkieletu kotłowni spowodowane gradientem pola osiadań podłoża / Overloading of the steel space frame bracing in boiler space of a power station due to the gradient of the subsidence field ... 50
cytuj/citation: autor. 2018. "Przeciążenie stężeń stalowego szkieletu kotłowni spowodowane gradientem pola osiadań podłoża". Materiały Budowlane 548 (4): 50-51. DOI: 10.15199/33.2018.04.13

J. Podolak, J. Rządkowski – Rezonans drgań masztu rurowego elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu / Tubular mast vibrations resonance of the wind power plant with vertical rotation axis ... 52
cytuj/citation: Podolak Jarosław, Jan Rządkowski. 2018. "Rezonans drgań masztu rurowego elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu". Materiały Budowlane 548 (4): 52-53. DOI: 10.15199/33.2018.04.14

T. Chmielewski – Jakość i trwałość powłok ochronnych naprawionych słupów chłodni kominowych / Quality and durability of surface protecting coating of repaired cooling towers columns ... 54
cytuj/citation: autor. 2018. "Jakość i trwałość powłok ochronnych naprawionych słupów chłodni kominowych". Materiały Budowlane 548 (4): 54-55. DOI: 10.15199/33.2018.04.15

T. Kasprzak, P. Konderla, R. Kutyłowski, G. Waśniewski – Analiza procesu pękania żelbetowej powłoki chłodni kominowej / Cooling tower cracking process modeling ... 56
cytuj/citation: Kasprzak, P. Konderla, R. Kutyłowski, G. Waśniewski. 2018. "Analiza procesu pękania żelbetowej powłoki chłodni kominowej". Materiały Budowlane 548 (4): 56-57. DOI: 10.15199/33.2018.04.16

J. Korentz, B. Nowogońska, J. Darłak, J. Bączkowski – Cykl życia chłodni kominowych / Life cycle of cooling towers ... 58
cytuj/citation: Korentz Jacek, Beata Nowogońska, Janusz Darłak. 2018. "Cykl życia chłodni kominowych". Materiały Budowlane 548 (4): 58-60. DOI: 10.15199/33.2018.04.17

P. Konderla, K. Patralski – Analiza pracy komina o eksperymentalnej konstrukcji w zmiennych warunkach przepływu spalin / Analysis of the chimney work with an experimental design for changing exhaust flow conditions ... 61
cytuj/citation: Konderla Piotr, Krzysztof Patralski. 2018. "Analiza pracy komina o eksperymentalnej konstrukcji w zmiennych warunkach przepływu spalin". Materiały Budowlane 548 (4): 61-63. DOI: 10.15199/33.2018.04.18

M. Lechman – Model przekroju do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych / Section model for nonlinear analysis of the resistance of RC chimneys ... 64
cytuj/citation: Lechman Marek. 2018. "Model przekroju do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych". Materiały Budowlane 548 (4): 64-65. DOI: 10.15199/33.2018.04.19

P. Noakowski, A. Harling, K. Lemańska – New Chimney Design (NCD). The long-term performance of the chimney type / New Chimney Design (NCD). The long-term performance of the chimney type ... 66
cytuj/citation: Noakowski Piotr, Andreas Harling, Katarzyna Lemańska. 2018. "New Chimney Design (NCD). The long-term performance of the chimney type". Materiały Budowlane 548 (4): 66-68. DOI: 10.15199/33.2018.04.20

R. Oruba – Problemy eksploatacyjne kominów mokrych / Operating problems of wet chimneys ... 69
cytuj/citation: Oruba Rajmund. 2018. "Problemy eksploatacyjne kominów mokrych". Materiały Budowlane 548 (4): 69-70. DOI: 10.15199/33.2018.04.21

P. Podstolak, M. Kędzierski – Montaż przewodów kominowych metodą podciągania hydraulicznego / Industrial chimney flues installation using strand jack lifting technology ... 71
cytuj/citation: Podstolak Paweł, Mariusz Kędzierski. 2018. "Montaż przewodów kominowych metodą podciągania hydraulicznego". Materiały Budowlane 548 (4): 71-73. DOI: 10.15199/33.2018.04.22

W. Bogusz – Problemy projektowania czterostopowych fundamentów pod napowietrzne linie energetyczne w świetle norm / The problems of designing separate spread foundations for overhead power lines according to standards ... 76
cytuj/citation: Bogusz Witold. 2018. "Problemy projektowania czterostopowych fundamentów pod napowietrzne linie energetyczne w świetle norm". Materiały Budowlane 548 (4): 76-77. DOI: 10.15199/33.2018.04.24

D. Brudniak – Strategie projektowe służące zabezpieczeniu linii elektroenergetycznych przed katastrofą postępującą / The design strategies to prevent progressive collapse of overhead lines ... 78
cytuj/citation: Brudniak Dominik. 2018. "Strategie projektowe służące zabezpieczeniu linii elektroenergetycznych przed katastrofą postępującą". Materiały Budowlane 548 (4): 78-79. DOI: 10.15199/33.2018.04.25

S. Kostecki, J. Machajski – Uderzenie hydrauliczne w rurociągu energetycznym elektrowni wysokospadowej / Water hammer phenomenon in energetic pipe in high-head electric water power station ... 80
cytuj/citation: Kostecki Stanisław, Jerzy Machajski. 2018. "Uderzenie hydrauliczne w rurociągu energetycznym elektrowni wysokospadowej". Materiały Budowlane 548 (4): 80-82. DOI: 10.15199/33.2018.04.26

P. Lorkowski, B. Gosowski – Wpływ zbieżności trzonu słupów trakcyjnych z pojedynczą płaszczyzną skratowań na ich sztywność skrętną / The effect of the tapered chords in overhead contact line poles laced in a single plane on their torsional stiffness ... 83
cytuj/citation: Lorkowski Paweł, Bronisław Gosowski. 2018. "Wpływ zbieżności trzonu słupów trakcyjnych z pojedynczą płaszczyzną skratowań na ich sztywność skrętną". Materiały Budowlane 548 (4): 83-84. DOI: 10.15199/33.2018.04.27

J. Michałek – Wybrane problemy projektowania i wykonywania strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych / Selected problems of design and construction of pre-tensioned concrete towers and poles ... 85
cytuj/citation: Michałek Jarosław. 2018. "Wybrane problemy projektowania i wykonywania strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych". Materiały Budowlane 548 (4): 85-87. DOI: 10.15199/33.2018.04.28

E. Hotała, R. Ignatowicz – Zagrożenie awaryjne den stalowych zbiorników walcowych opartych na fundamentach pierścieniowych / Failure risk of bottoms of cylindrical steel tanks supported on ring foundations ... 88
cytuj/citation: Hotała Eugeniusz, Rajmund Ignatowicz. 2018. "Zagrożenie awaryjne den stalowych zbiorników walcowych opartych na fundamentach pierścieniowych". Materiały Budowlane 548 (4): 88-90. DOI: 10.15199/33.2018.04.29

E. Hotała – Lekka obudowa obiektów elektrowni w świetle zagrożenia wybuchem pyłów / Light cladding of structures in electric plant in light of dust explosion hazards ... 91
cytuj/citation: Hotała Eugeniusz. 2018. "Lekka obudowa obiektów elektrowni w świetle zagrożenia wybuchem pyłów". Materiały Budowlane 548 (4): 91-93. DOI: 10.15199/33.2018.04.30

M. Lechman – Bezpieczeństwo użytkowania żelbetowych wież telekomunikacyjnych / The safety of use of RC telecommunication towers ... 94
cytuj/citation: Lechman Marek. 2018. "Bezpieczeństwo użytkowania żelbetowych wież telekomunikacyjnych". Materiały Budowlane 548 (4): 94-95. DOI: 10.15199/33.2018.04.31

P. Straszak, A. Knapik – Lekka obudowa nowych obiektów energetycznych klasy 1000 MW / Lightweight cladding of new power plant units of 1000 MW class ... 96
cytuj/citation: Straszak Paweł, Adam Knapik. 2018. "Lekka obudowa nowych obiektów energetycznych klasy 1000 MW". Materiały Budowlane 548 (4): 96-97. DOI: 10.15199/33.2018.04.32

R. Szeląg – Przyczyny wychylenia zbiorników filtrów żwirowych / Causes of the deflection of the filter gravel tanks ... 98
cytuj/citation: Szelag Romuald. 2018. "rzyczyny wychylenia zbiorników filtrów żwirowych". Materiały Budowlane 548 (4): 98-99. DOI: 10.15199/33.2018.04.33

E. Hotała, D. Kozikowski – Wpływ owalizacji na nośność ściskanych osiowo stalowych powłok walcowych / Influence of out-of-roundness shape on bearing capacity of steel cylindrical shells under axial compression ... 100
cytuj/citation: Hotała Eugeniusz, Damian Kozikowski. 2018. "Wpływ owalizacji na nośność ściskanych osiowo stalowych powłok walcowych". Materiały Budowlane 548 (4): 100-102. DOI: 10.15199/33.2018.04.34

K. Marcinczak, W. Lorenc, S. Rowiński – Pomiar naprężeń własnych w kształtowniku stalowym metodą otworkową / Measurement of residual stresses in steel section by the hole-drilling strain gage method ... 103
cytuj/citation: Marcinczak Krzysztof, Wojciech Lorenc, Sławomir Rowiński. 2018. "Pomiar naprężeń własnych w kształtowniku stalowym metodą otworkową". Materiały Budowlane 548 (4): 103-104. DOI: 10.15199/33.2018.04.35

K. Marcinczak, W. Lorenc, S. Rowiński, M. Kożuch – Optyczna metoda pomiaru odkształceń stalowych belek teowych podczas gięcia na zimno / Non-contact optical technique for measuring strains of steel T-beams during cold bending ... 105
cytuj/citation: Marcinczak Krzysztof, Wojciech Lorenc, Sławomir Rowiński , Maciej Kożuch. 2018. "Optyczna metoda pomiaru odkształceń stalowych belek teowych podczas gięcia na zimno". Materiały Budowlane 548 (4): 105-106. DOI: 10.15199/33.2018.04.36

J. Marcinowski – Naprężenia w warstwowej konstrukcji zespolonej z materiałów o różnej rozszerzalności termicznej / Stresses in a layered, composite structure fabricated from materials of different thermal expansions ... 107
cytuj/citation: Marcinowski Jakub. 2018. "Naprężenia w warstwowej konstrukcji zespolonej z materiałów o różnej rozszerzalności termicznej". Materiały Budowlane 548 (4): 107-109. DOI: 10.15199/33.2018.04.37

J. Szafran, K. Rykaluk – Wpływ rodzaju skratowania wież na ich nośność i mechanizm zniszczenia / Influence of the lattice towers bracing systems on the overall carrying capacity and mechanism of failure ... 110
cytuj/citation: Szafran Jacek, Jacek Kazimierz Rykaluk. 2018. "Wpływ rodzaju skratowania wież na ich nośność i mechanizm zniszczenia". Materiały Budowlane 548 (4): 110-111. DOI: 10.15199/33.2018.04.38

B. K. Papis, P. Sulik – Alternatywne metody oceny rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne / Alternative methods of evaluating the spread of fire through the pipe heat insulation ... 122
cytuj/citation: Papis Bartłomiej Krzysztof, Paweł Sulik. 2018. "Alternatywne metody oceny rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne". Materiały Budowlane 548 (4): 122-124. DOI: 10.15199/33.2018.04.43

TEMAT WYDANIA – Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

L. MisiewiczRynek materiałów ściennych w Polsce w 2017 roku ... 4
cytuj: Misiewicz Lech. 2018. "Rynek materiałów ściennych w Polsce w 2017 roku". Materiały Budowlane 548 (4): 4-5. DOI: 10.15199/33.2018.04.01

Budowa domu w systemie SOLBET ... 6

H plus H (reklama)

System SILIKATY – wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej i termicznej ścian wewnętrznych ... 12

Austrotherm (reklama)

ZCB Owczary (reklama)

B. KończewskaATLAS Sztuka Elewacji ... 18

TERMALICA EKSTRA (reklama)

M. JakimowiczŚciany działowe w świetle ETAG 003 ... 24
cytuj: Jakimowicz Marzena. 2018. "Ściany działowe w świetle ETAG 003". Materiały Budowlane 548 (4): 24-26. DOI: 10.15199/33.2018.04.05

Strop Teriva 4.0/1 z wypełnieniem elementami SKB ... 30

ALUFIRE (reklama)

Vector (reklama)

TITAN POLSKA (reklama)

PAINPOL (reklama)

M. ZiachCo GUS wie o technologiach wznoszenia ścian w budownictwie mieszkaniowym ... 42
cytuj: Ziach Mirosław. 2018. "Co GUS wie o technologiach wznoszenia ścian w budownictwie mieszkaniowym". Materiały Budowlane 548 (4): 42-43 . DOI: 10.15199/33.2018.04.10

TEMAT WYDANIA – Budownictwo w energetyce

Pfeifer (reklama)

MC Bauchemie (reklama)

Insbud (reklama)

Rebus (reklama)

J. A. Prusiel, M. G. RogowskiObciążenia termiczne w eksploatowanym żelbetowym kominie przemysłowym ... 74
cytuj: Prusiel Jolanta A., Michał G. Rogowski. 2018. "Obciążenia termiczne w eksploatowanym żelbetowym kominie przemysłowym". Materiały Budowlane 548 (4): 74-75. DOI: 10.15199/33.2018.04.23

Krak-inż (reklama)

Beroa (reklama)

Ulma (reklama)

Rapid (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

P. Gębarowski, K. ŁaskawiecTransport wilgoci w betonie komórkowym ... 112
cytuj: Gębarowski Piotr, Katarzyna Łaskawiec. 2018. "Transport wilgoci w betonie komórkowym". Materiały Budowlane 548 (4): 112-113. DOI: 10.15199/33.2018.04.39

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

T. ChyłaBIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych ... 114
cytuj: Chyła Tomasz. 2018. "BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych". Materiały Budowlane 548 (4): 114-115. DOI: 10.15199/33.2018.04.40

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaPułapki blach trapezowych ... 116
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. "Pułapki blach trapezowych". Materiały Budowlane 548 (4): 116-118. DOI: 10.15199/33.2018.04.41

Fakro (reklama)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. PiaseckiNiebezpieczne substancje w wyrobach budowlanych w pracach normalizacyjnych CEN ... 120
cytuj: Piasecki Michał. 2018. "Niebezpieczne substancje w wyrobach budowlanych w pracach normalizacyjnych CEN". Materiały Budowlane 548 (4): 120-121. DOI: 10.15199/33.2018.04.42

 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 125

BIM W BUDOWNICTWIE

P. Przybyłowicz, D. Hyc, J. Słyk, I. Czmoch, P. Bartkiewicz, T. Daszczyński, P. Kapler, Ł. Rokicki, M. WaszkiewiczMiędzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej ... 126
cytuj: Przybyłowicz Paweł, Dariusz Hyc, Jan Słyk, Ireneusz Czmoch, Piotr Bartkiewicz, Tadeusz Daszczyński, Piotr Kapler, Łukasz Rokicki, Małgorzata Waszkiewicz. 2018. "Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej". Materiały Budowlane 548 (4): 126-127. DOI: 10.15199/33.2018.04.44

RYNEK BUDOWLANY

M. SochackiNie tylko fundusze unijne nakręcają budownictwo w Polsce ... 128
cytuj: Sochacki Mariusz. 2018. "Nie tylko fundusze unijne nakręcają budownictwo w Polsce". Materiały Budowlane 548 (4): 128-129. DOI: 10.15199/33.2018.04.45

JRS (reklama)

M. Ziach – Budownictwo mieszkaniowe – rewolucja w statystyce ... 130
cytuj: Ziach Mirosław. 2018. "Budownictwo mieszkaniowe – rewolucja w statystyce". Materiały Budowlane 548 (4): 130-132 . DOI: 10.15199/33.2018.04.46

JRS (reklama)

M. Mysior-Syczuk Zmiana cen materiałów dla budownictwa w lutym 2018 roku ... 133

JRS (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – luty 2018 roku ... 134
cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – luty 2018 roku". Materiały Budowlane 548 (4): 134-135 . DOI: 10.15199/33.2018.04.47

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym 2018 roku ... 136
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. "Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2018 roku". Materiały Budowlane 548 (4): 136-138 . DOI: 10.15199/33.2018.04.48

TARGI, KONFERENCJE

K. WiśniewskaPodwójna uroczystość Grupy PSB ... 139
16. Targi Grupy PSB w ocenie wystawców ... 141
Ł. DrobiecKonstrukcje żelbetowe głównym tematem WPPK 2018 ... 142
Zakobuilding 2018 i jubileusz 20-lecia Rettenmaier Polska ... 144

PRAWO

G. Ferretti, S. MazurkiewiczRODO – nowe fundamenty ochrony danych osobowych ... 146
cytuj: Ferretti Avvocato Giovanni, Stella Mazurkiewicz. 2018. "RODO – nowe fundamenty ochrony danych osobowych". Materiały Budowlane 548 (4): 146-148 . DOI: 10.15199/33.2018.04.49

ZCB Owczary (reklama)

Icopal (reklama)