logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Łukasz J. Bednarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.05.22

Utrzymanie w należytym stanie konstrukcji budowlanych, szczególnie historycznych, które przez lata ulegały częściowej lub znacznej destrukcji, to zadanie, przed którym coraz częściej stają konserwatorzy, architekci i konstruktorzy zajmujący się obiektami historycznymi. Na skutek różnych przyczyn, związanych m.in. z przemieszczeniami podpór, zmianami warunków gruntowo-wodnych, wpływem czynników atmosferycznych, zmianą wilgotności, niewłaściwą geometrią i przekrojami elementów, starzeniemmateriałów, zjawiskami reologicznymi czy wpływemwyjątkowych sytuacji obciążeniowych elementy konstrukcyjne wymagają napraw i wzmocnień. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod, materiałów i technologii są materiały kompozytowe.


Słowa kluczowe: zabytki; wzmacnianie; kompozyty; sklepienia; MES.

Possible applications of composites in strengthening heritage buildings

Maintaining in good condition structures, especially historical ones, which have been subject to partial or significant destruction over the years is a task that conservators, architects and constructors are becoming more and more often used. Due to various reasons, related to: displacement of supports, changes in soil and water conditions, influence of atmospheric factors, change of humidity, inappropriate geometry and cross-sections of elements, aging of materials, rheological phenomena or impact of exceptional load situations, structural elements require repairs and reinforcements. Composite materials are an excellent alternative to traditional methods, materials and technologies.

Keywords: heriatage; strengthening; composites; vaults; FEM.

Literatura
[1] Bednarz Łukasz, Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak. 2015. Test monitoring of the Centennial Hall’s dome. Wrocław (Poland), SPIE Conference, Optics for Arts, Architecture, and Archaeology, Munich, Germany.
[2] Mazzotti Claudio, Marco Savoia. 2009. „FRP-concrete bond behaviour under cyclic debonding force”. Advances in Structural Engineering 12 (6): 771 – 780.
[3] Ombres Luciano, Stefania Mazzuca, Salvatore Verre. 2016. Analysis of the bond between fabric reinforced cementitious mortar (FRCM) strengthening systems and masonry. Rehabend Conf., Burgos, Spain.
[4]Włoska InstrukcjaCNR-DT200/2004:Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures–Materials, RC and PC structures,masonry structures, Italian National Research Council, Rome, Italy.


Przyjęto do druku: 21.03.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 72-74 (spis treści >>)