logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Barbara Francke, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Materiałów

adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.05.14

Baseny, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby charakteryzowały się dużą trwałością.Wklimacie umiarkowanym, panującym na terenie naszego kraju, jednym z zagrożeń jest destrukcyjne działanie wody i wilgoci na konstrukcje, a prawidłowe ich zabezpieczenie wiąże się z koniecznością wykonania właściwej izolacji wodochronnej. Wymaganie takie wydaje się mieć szczególne znaczenie w przypadku obiektów basenowych, użytkowanych w ciągłym kontakcie z wodą. W tym przypadku prawidłowe wykonanie izolacji wodochronnej polega na właściwym doborze wyrobu hydroizolacyjnego, będącego w stanie przenieść wszystkie obciążenia użytkowe oraz uszczelnieniu miejsc newralgicznych typu odpływy, miejsca montażu elementów instalacyjnych, dylatacji na styku konstrukcji basenowej oraz plaży itp.

 

Literatura
[1] DIN 19643-1:2012-11 Aufbereitung von Schwimm- und Badebekcenwasser – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. 2012.
[2] Francke Barbara z zespołem. 2017. Praca naukowo-badawcza nr NZM-053/2017 pt. „Wpływ rozwiązań materiałowych na właściwości użytkowe powłoki hydroizolacyjnej”.Warszawa. ITB.
[3] PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena iweryfikacja stałościwłaściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
[4] PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne – Część 13: Oznaczanie odporności chemicznej, 2017.
[5] PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i naprawkonstrukcji betonowych –Metody badań – Odporność na silną agresję chemiczną.
[6] ZiębaW. z zespołem. 2017. Praca naukowo-badawcza nr NZM -031/2017 pt. „Ocena trwałości wybranych wyrobów budowlanych na podstawie sztucznego starzenia, zad. 7. Wpływ czynników klimatycznych na właściwości fizyczne i barierowe powłok polimocznikowych”.Warszawa. ITB.

Przyjęto do druku: 13.03.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 42-43 (spis treści >>)