logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Kamil Stolarski, radca prawny
Partner w SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

DOI: 10.15199/33.2018.03.34

Wszystko to, co związane jest z openBIM, wpisuje się w wymagania, jakie przed zamawiającym publicznym stawia europejskie i polskie prawo. Przede wszystkim dotyczy to prawa zamówień publicznych, które reguluje proces udzielania zamówień na podstawie otwartych standardów, transparentności i zapewnienia uczciwej konkurencji. Właściwie można pokusić się o stwierdzenie, że europejskie i polskie prawo zamówień publicznych wymaga realizacji idei openBIM. Na poziomie europejskim kwestie sposobu udzielania zamówień publicznych regulują dwie dyrektywy:

- 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L z 2014 r., nr 94, s. 65, ze zm.; tzw. Dyrektywa Klasyczna);
- 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. UE. L z 20 14 r., nr 94, s. 243, ze zm.).

Otwórz powiększenie >>

Otwórz powiększenie >>

Materiały Budowlane 03/2018, str. 84-84 (spis treści >>)