logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Ewa Ołdakowska Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.03.13

Potrzeby finansowe związane z przedsięwzięciami drogowymi w Polsce znacznie przewyższają środki przeznaczane na te cele. Niewystarczający budżet to istotny czynnik wpływający na konieczność przygotowania niezbędnych analiz kosztowych i ekonomicznych.W artykule zaprezentowano podstawowe problemy związane z ustalaniem kosztów utrzymania, remontów i przebudów dróg samochodowych przede wszystkim dotyczących dysproporcji w finansowaniu dróg i różnic wynikających z technologii wykonania nawierzchni.

Słowa kluczowe: koszty utrzymania; koszty remontów; koszty przebudów dróg.

* * *

Problems related with determination of road operation costs

The financial demand in range of road projects in Poland significantly exceed the resources for such goals. The insufficient budget is an important factor influencing the necessity of preparing the necessary cost and economic analyses. The article presents the basic dilemmas connected with determination of costs of maintenance, repairs, and reconstruction of motor roads. Among the main problems there are disproportions in financing the roads and differences resulting fromthe pavement realization technologies.

Keywords: costs of maintenance; costs of repairs; costs of reconstruction of roads.

Literatura

[1] Juliszewski Lech. 2011. „Metody przywracania własności użytkowych i konstrukcyjnych betonowych nawierzchni drogowych”. Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo 1-B.
[2] SzrubaMaria. 2016. „Utrzymanie i remonty nawierzchni drogowych”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 69 (6): 54 – 56.
[3] Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 2013. Warszawa. IBDiM, GDDKiA.
[4] Uchwała Nr – 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
[5] Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 159).
[6] www.biznesowe.edu.pl/słownik biznesu i ekonomii (dostęp 7.02.2018 r.).

Otrzymano : 29.01.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 03/2018, str. 34-35 (spis treści >>)