logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Dorota Małaszkiewicz PolitechnikaBiałostocka,WydziałBudownictwa i InżynieriiŚrodowiska
mgr inż. Marcin Świentochowski ABW Superbruk Sp. z o.o.

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.03.05

Z wielu czynników przyczyniających się do degradacji betonu korozja alkaliczna bezpośrednio wiąże się ze składem mineralnym kruszywa. Jest ona wynikiem reakcji między niektórymi minerałami zawierającymi koloidalną lub kryptokrystaliczną krzemionkę a alkaliami zawartymi głównie w cemencie.W celu oceny potencjalnej reaktywności dwóch rodzajów kruszywa ze złóż polodowcowych z północno-wschodniej Polski wykorzystano długotrwałą metodę badawczą opisaną w PN-B-06714-34:1991+Az1:1997 oraz przyspieszoną metodę RILEMAAR-2.

Słowa kluczowe: reaktywność alkaliczna kruszyw; wewnętrzna korozja betonu; kruszywa ze złóż polodowcowych.

* * *

Alkali-aggregate reactivity of aggregates from post-glacial deposits

Among many factors causing concrete degradation, alkaline corrosion is directly related to the aggregate mineral composition. Alkaline corrosion is the result of a reaction between someminerals containing colloidal or cryptocrystalline silica and the alkali hydroxides, which originate mainly from Portland cement. In order to assess the potential reactivity of two types of aggregates from post-glacial deposits in north-eastern Poland, a long-termprocedure described in the Polish Standard PN-B-06714-34:1991+Az1:1997 and the accelerated procedure RILEMAAR-2 were used.

Keywords: alkali-aggregate reactivity; internal corrosion of concrete; aggregates from post-glacial deposits.

Literatura

[1] ACI 221.1R-98 State-of-the-Art Report on Alkali- Aggregate Reactivity Reported by ACI Committee 221. ACI.
[2] Góralczyk Stefan. 2011. „Reaktywność alkaliczna kruszyw. Nowa europejska metodyka badań i oceny”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 132 (39): 69 – 77.
[3] Jackiewicz-Rek Wioletta.2015. „Reaktywność alkaliczna kruszywa”.Materiały Budowlane 519 (11): 196 – 198. DOI: 10.15199/33.2015.11.63.
[4] Kurdowski Wiesław. 2010.Chemia cementu i betonu.Kraków,Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Cementu.Wydawnictwo Naukowe PWN.
[5] Owsiak Zdzisława. 2015. Korozja wewnętrzna betonu. Monografie, Studia, Rozprawy Nr M66. Kielce. Politechnika Świętokrzyska.
[6] Piasta Wojciech, Zdzisława Owsiak. 2012. „Kruszywo przyczyną destrukcji betonu”. Materiały Budowlane 477 (5): 60 – 64.
[7] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
[8] PN-B-06714-34:1991+Az1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
[9] RILEMAAR-2 Detection of potential alkali-reactivity – Accelerated mortar-bar test method for Aggregates.
[10] Thomas M. D. A., Benot Fournier, Kevin J. Folliard. 2013. Alkali-AggregateReactivity (AAR) Facts Book.ReportNo. FHWA-HIF-13-019. Waszyngton D.C. Federal Highway Administration. Office of Pavement Technology.

Otrzymano : 29.01.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 03/2018, str. 18-19 (spis treści >>)