logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Faro (reklama)
Okładka II - Solbet (reklama)
Okładka III - PBDI (reklama)
Okładka IV - Icopal (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

K. Rzeszut, I. Szewczak, P. Różyło – Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych taśmami CFRP / Experimental and numerical studies of sigma thin-walled steel beams reinforced by CFRP tapes ... 5
cytuj : Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk. 2017. "Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych taśmami CFRP". Materiały Budowlane 543 (11): 5-6. DOI: 10.15199/33.2017.11.01

B. Stawiski, G. Knafel – Badania przyczyn utraty przyczepności tynku do podłoża / Determining the causes of lost adhesion of plaster to the underlying surface ... 7
cytuj : Stawiski Bohdan, Knafel Gabriela. 2017. "Badania przyczyn utraty przyczepności tynku do podłoża". Materiały Budowlane 543 (11): 7-8. DOI: 10.15199/33.2017.11.02

P. Kozioł, P. Noszczyk – Badania stali konstrukcyjnej metodą termowizyjną podczas statycznej próby rozciągania / Structural steel testing with thermography method during the tensil test ... 9
cytuj : Kozioł Piotr, Noszczyk Paweł. 2017. "Badania stali konstrukcyjnej metodą termowizyjną podczas statycznej próby rozciągania". Materiały Budowlane 543 (11): STR. DOI: 10.15199/33.2017.11.03

L. Runkiewicz, J. Sieczkowski – Diagnostyka eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych / Diagnosis of used pretensioned concrete roof girders ... 11
cytuj : Runkiewicz Leonard, Sieczkowski Jan. 2017. "Diagnostyka eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych". Materiały Budowlane 543 (11): 11-12. DOI: 10.15199/33.2017.11.04

P. Berkowski, G. Dmochowski – Diagnostyka stanu technicznego historycznych budynków użyteczności publicznej pod kątem planowanej przebudowy / Assessment of technical state of historical public buildings in view of the planned refurbishment ... 13
cytuj : Berkowski Piotr, Dmochowski Grzegorz. 2017. "Diagnostyka stanu technicznego historycznych budynków użyteczności publicznej pod kątem planowanej przebudowy". Materiały Budowlane 543 (11): 13-15. DOI: 10.15199/33.2017.11.05

M. Michalak, P. Organek – Identyfikacja materiałowa stalowych elementów w konstrukcjach budowlanych / Material identification of steel components in building constructions ... 16
cytuj : Michalak Monika, Organek Piotr. 2017. "Identyfikacja materiałowa stalowych elementów w konstrukcjach budowlanych". Materiały Budowlane 543 (11): 16-17. DOI: 10.15199/33.2017.11.06

M. Górecki, Ł. Jabłoński, J. Szerafin – Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków / Uninterrupted methods for research and identification of materials and structural members in functioning buildings ... 18
cytuj : Górecki Marcin, Jabłoński Łukasz, Szerafin Jerzy. 2017. "Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków". Materiały Budowlane 543 (11): 18-19. DOI: 10.15199/33.2017.11.07

Cz. Miedziałowski, A. Walendziuk – Analiza niejednorodnych struktur budowlanych w procesach naprawczo-rewaloryzacyjnych / Analysis of non-homogeneous structures in repair and revival processes  ... 20
cytuj : Miedziałowski Czesław, Walendziuk Adam. 2017. "Analiza niejednorodnych struktur budowlanych w procesach naprawczo-rewaloryzacyjnych". Materiały Budowlane 543 (11): 20-21. DOI: 10.15199/33.2017.11.08

B. Stawiski – Gradienty wytrzymałości betonu w posadzkach przemysłowych / Concrete strength gradients in industrial floors ... 22
cytuj : Stawiski Bohdan. 2017. "Gradienty wytrzymałości betonu w posadzkach przemysłowych". Materiały Budowlane 543 (11): 22-24. DOI: 10.15199/33.2017.11.09

A. Kucharczyk, K. Urbańska – Wpływ zakotwienia konstrukcji masztowej na wybrane, istniejące elementy budynku / The impact of mast structure anchoring on selected, existing building elements ... 25
cytuj : Kucharczyk Anna, Urbańska Krystyna. 2017. "Wpływ zakotwienia konstrukcji masztowej na wybrane, istniejące elementy budynku". Materiały Budowlane 543 (11): 25-26. DOI: 10.15199/33.2017.11.10

P. Noszczyk, H. Nowak – Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych / Application of drones to thermography testing of buildings ... 27
cytuj : Noszczyk Paweł, Nowak Henryk. 2017. "Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych". Materiały Budowlane 543 (11): 27-28. DOI: 10.15199/33.2017.11.11

M. Zielińska, M. Rucka – Wybrane metody wzmacniania ceglanych obiektów zabytkowych / Selected methods for strengthening of masonry in historical buildings ... 29
cytuj : Zielińska Monika, Rucka Magdalena. 2017. "Wybrane metody wzmacniania ceglanych obiektów zabytkowych". Materiały Budowlane 543 (11): 29-30. DOI: 10.15199/33.2017.11.12

R. Antonowicz, A. Klimek, B. Stawiski – Sposób wzmocnienia dachu jętkowego opartego na wysokich ścianach kolankowych / Way to strenghten collar beam roof supported on tall knee walls ... 31
cytuj : Antonowicz Ryszard, Klimek Adam, Stawiski Bohdan. 2017. "Sposób wzmocnienia dachu jętkowego opartego na wysokich ścianach kolankowych". Materiały Budowlane 543 (11): 31-32. DOI: 10.15199/33.2017.11.13

A. Grzybowska, D. Bajno, R. Tews, B. Usewicz – Stan awaryjny ceglanego sklepienia sąsiadującego z uszkodzoną podstawą jednej z najstarszych wind w Europie / Emergency condition of a brick vault adjacent to a damaged base of one of the oldest lifts in Europe ... 33
cytuj : Grzybowska Agnieszka, Bajno Dariusz, Tews Rafał, Usewicz Bogdan. 2017. "Stan awaryjny ceglanego sklepienia sąsiadującego z uszkodzoną podstawą jednej z najstarszych wind w Europie". Materiały Budowlane 543 (11): 33-35. DOI: 10.15199/33.2017.11.14

K. Falkowski, M. Kosior-Kazberuk – Zapobieganie uszkodzeniom i sposoby naprawy betonowych posadzek przemysłowych / Prevention of damage and ways of repairing concrete industrial ground floors ... 36
cytuj : Falkowski Krzysztof, Kosior-Kazberuk Marta. 2017. "Zapobieganie uszkodzeniom i sposoby naprawy betonowych posadzek przemysłowych". Materiały Budowlane 543 (11): 36-38. DOI: 10.15199/33.2017.11.15

A. Obmiński – Azbest w instalacjach podziemnych / Asbestos in underground installations ... 39
cytuj : Obmiński Andrzej. 2017. "Azbest w instalacjach podziemnych". Materiały Budowlane 543 (11): 39-40. DOI: 10.15199/33.2017.11.16

T. Kania – Błędy wykonawcze przyczyną uszkodzeń tynków gipsowych / Application faults as a cause of damage of gypsum plasters ... 41
cytuj : Kania Tomasz. 2017. "Błędy wykonawcze przyczyną uszkodzeń tynków gipsowych". Materiały Budowlane 543 (11): 41-42. DOI: 10.15199/33.2017.11.17

D. Kowalski – Fiasko projektu inwestycyjnego spowodowane błędami rozpoznania stanu technicznego obiektu i wykonanej dokumentacji projektowej / Fiasco of investment project caused by faults of recognition of the object technical standard and design documentation ... 43
cytuj : Kowalski Dariusz. 2017. "Fiasko projektu inwestycyjnego spowodowane błędami rozpoznania stanu technicznego obiektu i wykonanej dokumentacji projektowej". Materiały Budowlane 543 (11): 43-44. DOI: 10.15199/33.2017.11.18

P. Knyziak, P. Bieranowski, L. Runkiewicz – Postęp korozji elementów konstrukcji kondygnacji piwnicznych budynków wielkopłytowych / The progress of corrosion in structural elements of large-panel building basements ... 45
cytuj : Knyziak Piotr, Bieranowski Piotr, Runkiewicz Leonard. 2017. "Postęp korozji elementów konstrukcji kondygnacji piwnicznych budynków wielkopłytowych". Materiały Budowlane 543 (11): 45-46. DOI: 10.15199/33.2017.11.19

Ł. Drobiec – Problemy renowacji muru pruskiego na przykładzie Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze / Problems of renovation of brick nagged timber wall on example
of Grodzka Tower in Jelenia Gora
 ... 47
cytuj : Drobiec Łukasz. 2017. "Problemy renowacji muru pruskiego na przykładzie Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze". Materiały Budowlane 543 (11): 47-49. DOI: 10.15199/33.2017.11.20

Ł. Drobiec, Z. Pająk – Problemy utrzymania i sposoby naprawy uszkodzonych murów zamku w Będzinie / Problems of maintenance and the methods of repairing damaged
walls of Bedzin castle 
... 49
cytuj : Drobiec Łukasz, Pająk Zbigniew. 2017. "Problemy utrzymania i sposoby naprawy uszkodzonych murów zamku w Będzinie". Materiały Budowlane 543 (11): 49-51. DOI: 10.15199/33.2017.11.21

A. Czemplik – Prognozowanie terminu zakończenia oraz końcowego kosztu robót remontowych za pomocą Metody Wartości Wypracowanej / Forecasting the completion date and the final cost of restoration works by means of the Earned Value Method ... 52
cytuj : Czemplik Andrzej. 2017. "Prognozowanie terminu zakończenia oraz końcowego kosztu robót remontowych za pomocą Metody Wartości Wypracowanej". Materiały Budowlane 543 (11): 52-53. DOI: 10.15199/33.2017.11.22

D. Kowalski – Przygotowanie przemysłowego obiektu o stalowej konstrukcji nośnej do remontu po pożarze / Preparation for repair of an industrial steel structure after fire ... 54
cytuj : Kowalski Dariusz. 2017. "Przygotowanie przemysłowego obiektu o stalowej konstrukcji nośnej do remontu po pożarze". Materiały Budowlane 543 (11): 54-55. DOI: 10.15199/33.2017.11.23

M. Musiał, T. Trapko – Prefabrykowane dźwigary żelbetowe o rozpiętości 15 m – problem nadmiernych ugięć / Precast reinforced concrete girders with span of 15 m
– problem of excessive deflections
 ... 56
cytuj : Musiał Michał, Trapko Tomasz. 2017. "Prefabrykowane dźwigary żelbetowe o rozpiętości 15 m – problem nadmiernych ugięć". Materiały Budowlane 543 (11): 56-57. DOI: 10.15199/33.2017.11.24

J. Dudkiewicz, P. Organek – Problemy wznoszenia budynków plombowych w zwartej zabudowie miejskiej z zachowaniem historycznych ścian frontowych / Problems relating to the construction of urban infills in compact development with the preservation of the historic facade walls ... 58
cytuj : Dudkiewicz Jacek, Organek Piotr. 2017. "Problemy wznoszenia budynków plombowych w zwartej zabudowie miejskiej z zachowaniem historycznych ścian frontowych". Materiały Budowlane 543 (11): 58-59. DOI: 10.15199/33.2017.11.25

K. Sikorski – Problematyka renowacji zabytków na przykładzie wybranych obiektów z województwa podkarpackiego / Issues of the renovation of historical buildings on the example of chosen objects of Podkarpacie voivodeship ... 60
cytuj : Sikorski Krystian. 2017. "Problematyka renowacji zabytków na przykładzie wybranych obiektów z województwa podkarpackiego". Materiały Budowlane 543 (11): 60-61. DOI: 10.15199/33.2017.11.26

M. Dankowski – Problematyka utrzymania obiektów historycznych wykonanych z materiałów nietypowych / The problems of maintenance of the historical objects
made of non-standard materials
 ... 62
cytuj : Dankowski Marek. 2017. "Problematyka utrzymania obiektów historycznych wykonanych z materiałów nietypowych". Materiały Budowlane 543 (11): 62-64. DOI: 10.15199/33.2017.11.27

P. Berkowski, G. Dmochowski – Problemy techniczne adaptacji budynków zabytkowych na cele hotelowe na przykładzie wybranych obiektów / Technical problems of adapting historic buildings for hotel purposes based on selected examples ... 65
cytuj : Berkowski Piotr, Dmochowski Grzegorz. 2017. "Problemy techniczne adaptacji budynków zabytkowych na cele hotelowe na przykładzie wybranych obiektów". Materiały Budowlane 543 (11): 65-67. DOI: 10.15199/33.2017.11.28

A. Klimek, Z. Matkowski – Stan techniczny budynku Teatru Letniego w Legnicy po 170 latach eksploatacji / Technical condition of the Summer Theatre building
in Legnica after 170 years of its exploitation
  ... 68
cytuj : Klimek Adam, Matkowski Zygmunt. 2017. "Stan techniczny budynku Teatru Letniego w Legnicy po 170 latach eksploatacji". Materiały Budowlane 543 (11): 68-69. DOI: 10.15199/33.2017.11.29

A. Kisiołek – Stropy Teriva Light na tle rynku systemów stropowych/ Teriva Light on the example of the market of floor systems ... 70
cytuj : Kisiołek Artur. 2017. "Stropy Teriva Light na tle rynku systemów stropowych". Materiały Budowlane 543 (11): 70-71. DOI: 10.15199/33.2017.11.30

R. Nowak, R. Orłowicz – Wzmocnienie sklepień ceglanych osłabionych otworami / Reinforcing of brick masonry vaults with openings ... 72
cytuj : Nowak Rafał, Orłowicz Romuald. 2017. "Wzmocnienie sklepień ceglanych osłabionych otworami". Materiały Budowlane 543 (11): 72-73. DOI: 10.15199/33.2017.11.31

D. Gawryluk – Konserwatorskie uwarunkowania adaptacji zabytkowych carskich budynków koszarowych z przełomu XIX i XX w. na muzeum / Adaptation's conservation conditioning of historical, tsarist barracks buildings from the turn of 19th and 20th century on the museum ... 74
cytuj : Gawryluk Dorota. 2017. "Konserwatorskie uwarunkowania adaptacji zabytkowych carskich budynków koszarowych z przełomu XIX i XX w. na muzeum". Materiały Budowlane 543 (11): 74-75. DOI: 10.15199/33.2017.11.32

D. Wojnowski – Ocena skuteczności napraw realizowanych w warunkach nieoczekiwanego obniżenia temperatury / Assessment of effectiveness of the repairs of concrete structures realized in conditions of unexpected reduction of temperature ... 76
cytuj : Wojnowski Damian. 2017. "Ocena skuteczności napraw realizowanych w warunkach nieoczekiwanego obniżenia temperatury". Materiały Budowlane 543 (11): 76-78. DOI: 10.15199/33.2017.11.33

K. Urbańska, P. Urbański – Problemy adaptacyjne zabytkowego budynku dawnej Resursy w Zielonej Górze / Adaptation problems of the historic building of Resursa in Zielona Gora ... 79
cytuj : Urbańska Krystyna, Urbański Paweł. 2017. "Problemy adaptacyjne zabytkowego budynku dawnej Resursy w Zielonej Górze". Materiały Budowlane 543 (11): 79-80. DOI: 10.15199/33.2017.11.34

K. Kirschke, P. Kirschke – Rewitalizacja zabytkowego kompleksu piekarni „Mamut” przy ul. Sienkiewicza 18/22 we Wrocławiu / Revitalization of the historical bakery buildings the „Mamut”
at Sienkiewicza Street 18/22 in Wroclaw
 ... 81
cytuj : Kirschke Krystyna. 2017. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu piekarni „Mamut” przy ul. Sienkiewicza 18/22 we Wrocławiu". Materiały Budowlane 543 (11): 81-85. DOI: 10.15199/33.2017.11.35

D. Kowalski – Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych / Risk of implementation of project works and conditioning
of private facilities
 ... 86
cytuj : Kowalski Dariusz. 2017. "Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych". Materiały Budowlane 543 (11): 86-87. DOI: 10.15199/33.2017.11.36

L. Gazda, M. Bevz – Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie założeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie / Medieval material-technological experiment conducted while restoring Daniel Romanowicz’s residential-sacral complex in Chelm ... 88
cytuj : Gazda Lucjan, Bevz Mykola. 2017. "Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie założeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie". Materiały Budowlane 543 (11): 88-92. DOI: 10.15199/33.2017.11.37

W. Terlikowski – Wartość rehabilitacyjna budynku zabytkowego w procesie jego rewitalizacji / Rehabilitation value of historical building in scope of its revitalization ... 93
cytuj : Terlikowski Wojciech. 2017. "Wartość rehabilitacyjna budynku zabytkowego w procesie jego rewitalizacji". Materiały Budowlane 543 (11): 93-94. DOI: 10.15199/33.2017.11.38

A. Marecki, W. Terlikowski – Zdolność rewitalizacyjna mostu zabytkowego jako kryterium wyboru strategii remontowej / The revitalization potential of a historic bridge as a basis
for choosing a suitable renovation strategy
 ... 95
cytuj : Marecki Andrzej, Terlikowski Wojciech. 2017. "Zdolność rewitalizacyjna mostu zabytkowego jako kryterium wyboru strategii remontowej". Materiały Budowlane 543 (11): 95-96. DOI: 10.15199/33.2017.11.39

P. Berkowski, M. Kosior-Kazberuk – Historyczna analiza konstrukcyjna wrocławskich zbiorników gazu z XIX i XX wieku / Structural and construction history of Wrocław’s gasholders from 19th and 20th century ... 97
cytuj : Berkowski Piotr, Kosior-Kazberuk Marta. 2017. "Historyczna analiza konstrukcyjna wrocławskich zbiorników gazu z XIX i XX wieku". Materiały Budowlane 543 (11): 97-99. DOI: 10.15199/33.2017.11.40

E. Trocka-Leszczyńska, R. Tarczewski, J. Jabłońska – Architektoniczne aspekty trwałości betonowych obiektów ochrony akustycznej w infrastrukturze komunikacyjnej / Architectural aspects of durability of the concrete acoustic protection elements in the communication infrastructure ... 100
cytuj : Trocka-Leszczyńska Elżbieta. 2017. "Architektoniczne aspekty trwałości betonowych obiektów ochrony akustycznej w infrastrukturze komunikacyjnej". Materiały Budowlane 543 (11): 100-101. DOI: 10.15199/33.2017.11.41

E. Przesmycka, W. Jabłoński – Dworce autobusowe XX wieku w Polsce. Architektura i stan techniczny / Bus stations of the 20th century in Poland.Architecture and state of preservation ... 102
cytuj : Przesmycka Elżbieta, Jabłoński Wojciech. 2017. "Dworce autobusowe XX wieku w Polsce. Architektura i stan techniczny". Materiały Budowlane 543 (11): 102-104. DOI: 10.15199/33.2017.11.42

M. Kłopotowski – Nowy typoszereg mieszkań OW-T / New type series flats OW-T ... 105
cytuj : Kłopotowski Maciej. 2017. "Nowy typoszereg mieszkań OW-T". Materiały Budowlane 543 (11): 105-106. DOI: 10.15199/33.2017.11.43

P. Bieranowski, L. Runkiewicz, P. Knyziak – Rewitalizacja konstrukcji balkonu systemu wielkopłytowego OWT-67 w kontekście ciepłochronności / Revitalization of balconies of the large-panel system OWT-67 in the context of energy savings ... 107
cytuj : Bieranowski Piotr, Runkiewicz Leonard. 2017. "Rewitalizacja konstrukcji balkonu systemu wielkopłytowego OWT-67 w kontekście ciepłochronności". Materiały Budowlane 543 (11): 107-108. DOI: 10.15199/33.2017.11.44

P. Kirschke, A. Kozaczek – Strategie rewaloryzacji obiektów straży pożarnej we Wrocławiu na tle wybranych realizacji europejskich / Strategies for the reconstruction of the fire stations in Wroclaw against selected european projects ... 109
cytuj : Kirschke Paweł, Kozaczek Aleksandra. 2017. "Strategie rewaloryzacji obiektów straży pożarnej we Wrocławiu na tle wybranych realizacji europejskich". Materiały Budowlane 543 (11): 109-113. DOI: 10.15199/33.2017.11.45

W. Terlikowski, K. Wasilewski, E. Sobczyńska, M. Gregoriou-Szczepaniak – Zapewnienie sztywności przestrzennej budynków zabytkowych w procesie ich rewitalizacji / Providing the spacial rigidity of historical buildings in revitalization process ... 114
cytuj : Terlikowski Wojciech, Wasilewski Kacper, . 2017. "Zapewnienie sztywności przestrzennej budynków zabytkowych w procesie ich rewitalizacji". Materiały Budowlane 543 (11): 114-115. DOI: 10.15199/33.2017.11.46

P. Szczepaniak, M. Wesołowska – Konsekwencje cieplno-wilgotnościowe zmiany charakteru użytkowania budynku przemysłowego z lekkim stropodachem / Thermal and humidity consequences of a usage character change for an industrial building with a light flat roof ... 116
cytuj : Szczepaniak Paula, Wesołowska Maria. 2017. "Konsekwencje cieplno-wilgotnościowe zmiany charakteru użytkowania budynku przemysłowego z lekkim stropodachem". Materiały Budowlane 543 (11): 116-117. DOI: 10.15199/33.2017.11.47

B. Francke – Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych / Causes and effects of water permeability to underground garages ... 118
cytuj : Francke Barbara. 2017. "Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych". Materiały Budowlane 543 (11): 118-119. DOI: 10.15199/33.2017.11.48

K. Schabowicz, K. Wróblewski, A. Sterniuk – Remont dylatacji konstrukcyjnych w wielopoziomowym garażu naziemnym / Moving joint repair on multi-storey car park ... 120
cytuj : Schabowicz Krzysztof, Wróblewski Krzysztof, Sterniuk Adam. 2017. "Remont dylatacji konstrukcyjnych w wielopoziomowym garażu naziemnym". Materiały Budowlane 543 (11): 120-121. DOI: 10.15199/33.2017.11.49

D. Bajno, Ł. Bednarz, A. Grzybowska – Wybrane zagadnienia termomodernizacji budynków / Selected issues concerning thermal efficiency improvement of buildings ... 122
cytuj : Bajno Dariusz, Bednarz Łukasz, Grzybowska Agnieszka. 2017. "Wybrane zagadnienia termomodernizacji budynków". Materiały Budowlane 543 (11): 122-125. DOI: 10.15199/33.2017.11.50

M. Wesołowska, P. Szczepaniak – Zabezpieczenia termiczne węzłów konstrukcyjnych po niekontrolowanym remoncie zabytkowej willi / Thermal protections of construction nodes after uncontrolled renovation of a historic villa ... 126
cytuj : Wesołowska Maria, Szczepaniak Paula. 2017. "Zabezpieczenia termiczne węzłów konstrukcyjnych po niekontrolowanym remoncie zabytkowej willi". Materiały Budowlane 543 (11): 126-127. DOI: 10.15199/33.2017.11.51

Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur, K. Jonderko, M. Niewiadomski - Nośność prefabrykowanych nadproży z ABK / AAC precast lintels bearing capacity ... 52
cytuj: Drobiec Łukasz, Jasiński Radosław, Mazur Wojciech, Jonderko Krzysztof, Niewiadomski Marek. 2017. Nośność prefabrykowanych nadproży z ABK AAC precast lintels bearing capacity.  Materiały Budowlane 543 (11): 130-133. DOI: 10.15199/33.2017.11.52

M. Kulesza, D. Dębski – Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na czas wiązania zapraw cementowyc / The influence of redispersible polymer powders on setting time
of cementitious mortars
 ... 138
cytuj : Kulesza Marcin, Dębski Dawid. 2017. "Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na czas wiązania zapraw cementowych". Materiały Budowlane 543 (11): 138-140. DOI: 10.15199/33.2017.11.54

B. Brzeziński, A. Olchawa – Wodoprzepuszczalność gruntów organicznych jako materiału konstrukcyjnego korpusów nasypów przeciwpowodziowych / Permeability of organic soils as construction material of flood embankments ... 142
cytuj : Brzeziński Bartłomiej, Olchawa Andrzej. 2017. "Wodoprzepuszczalność gruntów organicznych jako materiału konstrukcyjnego korpusów nasypów przeciwpowodziowych". Materiały Budowlane 543 (11): 142-144. DOI: 10.15199/33.2017.11.55

Ł. Chudyba – Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej / Durability of main elements of railway track ... 145
cytuj : Chudyba Łukasz. 2017. "Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej". Materiały Budowlane 543 (11): 145-147. DOI: 10.15199/33.2017.11.56

***

XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (reklama)

Teriva Light (reklama)

PROBLEMY REMONTOWE W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM I OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

S. CzernikRenowacje ociepleń ścian zewnętrznych budynku wykonanych metodą ETICS ... 128

 DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaInternet a odpowiedzialność za usługi dekarskie ... 134

PRAKTYKA BUDOWLANA  

W. StasiakNowe prefabrykaty w ofercie firmy LEIER ... 136

Gryfitlab (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ... 148

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. DąbrowskiCo trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? ZADANIE 11 – budowanie odpowiedniej skali działalności ... 149

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku ... 150
cytuj : Kowalska Małgorzata . 2017. "Produkcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku". Materiały Budowlane 543 (11): 150-152. DOI: 10.15199/33.2017.11.58

ZCB Owczary (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2017 roku ... 154
cytuj : Kobylarz Janusz. 2017. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2017 roku". Materiały Budowlane 543 (11): 154-156. DOI: 10.15199/33.2017.11.59
M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych we wrześniu 2017 roku ... 156

Stosuj Najlepsze Marki 2017 (reklama)

K. WiśniewskaPerspektywy rozwoju budownictwa w Polsce w 2018 roku ... 158
cytuj : Wiśniewska Krystyna. 2017. "Perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce w 2018 roku". Materiały Budowlane 543 (11): 158. DOI: 10.15199/33.2017.11.60

Painpol (reklama)

KONFERENCJE

K. WiśniewskaInnowacyjne wyzwania techniki budowlanej ... 160
cytuj : Wiśniewska Krystyna. 2017. "Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej". Materiały Budowlane 543 (11): 160-161. DOI: 10.15199/33.2017.11.61
K. WiśniewskaDuże zainteresowanie betonem komórkowym i prefabrykatami betonowymi ... 162
cytuj : Wiśniewska Krystyna. 2017. "Duże zainteresowanie betonem komórkowym i prefabrykatami betonowymi". Materiały Budowlane 543 (11): 162-163. DOI: 10.15199/33.2017.11.62
M. WodzickiDzień Budowlanych Mazowsza 2017 ... 164
K. WiśniewskaFakro i PZPN – wspólna droga do sukcesu ... 165

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 166
Prenumerata dla szkół średnich ... 168