logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Kamil RóżyckiPolitechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
mgr inż. Olaf Dybiński, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.03.01

Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelno- ści budynku. W części teoretycznej przytoczono m.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych

Słowa kluczowe: test Blower Door, szczelność budynku, norma PN-EN 13829, NF40.

* * *

Impact of construction errors on the airtightness of the single family brick building

The paper explains airtightness of the buildings. Theoretical part of paper brings legal aspects of building airtightness tests and requirements. The rules of performing the tests have been explained. Practical part of article presents case study performed according to PN-EN 13829. The results of airtightness test of the single family brick building are presented before and after proposed modifications of the building partitions and installations.

Keywords: Blower Door Test, airtightness of the buildings, PN-EN 13829, NF40.

Literatura
[1] Firląg Szymon. 2012. „Szczelność powietrzna budynków pasywnych i energooszczędnych – wyniki badań.” Czasopismo Techniczne. Budownictwo 109.
[2] PN-EN 13829:2002. Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
[3] PN-EN ISO 9972:2015-10. Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Otrzymano: 04.01.2017 r

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2017, str. 56-57 (spis treści >>)