logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) [4] zastępujące dyrektywę CPD [1] zmieniło sposób podawania informacji o wyrobach budowlanych z dotychczasowego „z punktu widzenia producenta” na „z punktu widzenia użytkownika”. Wcześniej producent wystawiał dokument potwierdzający, że jego wyrób jest zgodny z normą, zwany deklaracją zgodności.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.03.14

Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR) [4] zastępujące dyrektywę CPD [1] zmieniło sposób podawania informacji o wyrobach budowlanych z dotychczasowego „z punktu widzenia producenta” na „z punktu widzenia użytkownika”. Wcześniej producent wystawiał dokument potwierdzający, że jego wyrób jest zgodny z normą, zwany deklaracją zgodności.

Literatura
[1] Dyrektywa Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (CPD – Construction Product Directive).
[2] PN-EN 771-4+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[3] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR – Construction Products Regulation).
[5] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)

Otrzymano: 28.02.2017 r

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2017, str. 54-55 (spis treści >>)