logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Wojciech Kubissa, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.03.12

Sorpcyjność jest jednym z parametrów, które opisują potencjalną trwałość betonu. Jej wartość zależy nie tylko od składu mieszanki betonowej (w tym m.in. w/c), lecz także sposobu jej zagęszczania. W prezentowanych badaniach podjęto próbę określenia wpływu sposobu zagęszczania mieszanki na wartość sorpcyjności betonu i jej rozkładu wzdłuż wysokości elementu. Wykonano badania sorpcyjności betonu o wytrzymałości na ściskanie ok. 60 MPa. Przeprowadzono je na próbkach uzyskanych przez cięcie rdzeni wierconych z bloków betonowych o wysokości 260 mm. Beton zagęszczano trzema różnymi metodami, a sorpcyjność mierzono w różnej odległości od górnej powierzchni bloku. Wyniki badań porównano z wynikami otrzymanymi na próbkach sześciennych o krawędzi 150 x 150 x 150 mm pielęgnowanych w różnych warunkach. Wykazały one wyraźny (w przybliżeniu liniowy) spadek wartości sorpcyjności w zależności od odległości od górnej powierzchni elementu. Wpływ sposobu zagęszczania na wartość sorpcyjności i jej rozkład wzdłuż wysokości elementu betonowego jest również wyraźnie widoczny

Słowa kluczowe: beton, sorpcyjność, trwałość

* * *

Effect of compaction method on the sorptivity distribution at height of concrete element

Sorptivity is one of the parameters which describe the durability performance of concrete. Its value depends not only on the composition of concrete mixture (including among others w/c ratio) but also on the curing procedure. The presented study attempts to determine the impact of the compacting procedure on the value of concrete sorptivity and its distribution along the height of the element. Sorptivity tests of concrete with about 60 MPa comressive strength was made. Tests were performed on the specimens obtained by slicing cores drilled from 260 mm high concrete blocks. Concrete in the blocks was compacted by three methods and the sorptivity was measured at different distances from the block upper surface. The results of the tests were compared with the results obtained on the 150 mm cube specimens cured in different conditions. The results showed a clear (approximately linear) decrease of sorptivity values with distance from the upper surface of the element. The influence of the compaction method on the values of sorptivity and it distribution along the height of concrete element is also clearly visible

Keywords: concrete, sorptivity, durability.

Literatura
[1] Alexander Mark, James Mackechnie, Yunus Ballim. 2001. „Use of durability indexes to achieve durable cover concrete in reinforced concrete structures”. American Ceramic Society, Inc., Materials Science of Concrete VI (USA).
[2] ASTM Standard C1151.2000. Standard test method for evaluating the effectiveness of materials for curing concrete with drawn.
[3] Basheer Lulu, Joerg Kropp, David J. Cleland. 2001. „Assessment of the durability of concrete from its permeation properties: a review”, Construction and Building Materials 15: 93 – 103.
[4] Basheer Muhammed, Eanna Nolan. 2001. „Near surface moisture gradients and insitupermeation tests”, Construction and Building Materials 15: 105 – 114.
[5] Evangelista Luís, Jorge De Brito. 2010. „Durability performance of concrete made with fine recycled concrete aggregates”, Cement and Concrete Composites 32: 9 – 14.
[6] Hall Christopher, William D. Hoff. 2011. „Water transport in brick, stone and concrete”, CRC Press.
[7] Kubissa Wojciech, Krzysztof Pietrzak, Jacek Kubissa, Maciej Banach. 2012. „O metodach pomiaru sorpcyjności betonu”, Inżynieria i Budownictwo 68: 596 – 598.
[8] Kubissa Jacek, Wojciech Kubissa, Włodzimierz Koper. 2005. „Wpływ pielęgnacji na właściwości betonu związane z trwałością konstrukcji”. Przegląd Budowlany 76: 20 – 24.
[9] Kubissa Wojciech. 2016. Sorpcyjność betonu, Zeszyt „Budownictwo” nr 159, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
[10] Kubissa Wojciech, Jacek Kubissa, Roman Jaskulski. 2014. „Badanie sorpcyjności betonu w fundamencie kruszarki, III Forum Budowlane
– Płock 2014”, PPH Drukarnia Sp. z o.o. Sierpc.
[11] Kubissa Wojciech, Roman Jaskulski, Peter Koteš, Miroslav Brodňan. 2016. „Variability of sorptivity in the concrete element according to the method of compacting”. Procedia Engineering 153: 355 – 360.
[12] Kubissa Wojciech, Roman Jaskulski. 2013. „Measuring and time variability of the sorptivity of concrete”. Procedia Engineering 57: 634 – 641.
[13] Liu Jun, Xing Feng, Biqin Dong, Ma Hongyan, Dong Pan. 2014. „Study on water sorptivity of the surface layer of concrete”. Materials and Structures 47: 1941 – 1951.
[14] Nganga Gladwell Wanjiku, Mark Alexander, Hans Beushausen. 2013. „Practical implementation of the durability index performance-based design approach”. Construction and Building Materials 45: 251 – 261.
[15] RTA Test Method T362. 2012. Interim test forverification of curing regime – sorptivity.
[16] Senbetta Ephraim, Charles F. Scholer. 1984. „A new approach for testing concrete curing efficiency”. ACI Journal Proceedings 81: 82 – 86.
[17] Szpetulski Jacek. 2016. „Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu w konstrukcji”. Przegląd Budowlany 3: 12 – 24.
[18] Śliwiński Jacek, Tomasz Tracz. 2007. „Sorpcyjność betonu zwykłego i wysokowartościowego”. Cement Wapno Beton 12: 27 – 33.

Otrzymano: 31.01.2017 r

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2017, str. 47-49 (spis treści >>)