logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
mgr inż. Arkadiusz Panuś, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.03.02

W artykule przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących efektywności stosowania kremów tiksotropowych do odtwarzania blokad przeciwwilgociowych w murach ceglanych o zróżnicowanym poziomie zawartości wilgoci. Na podstawie wyników uzyskanych w warunkach laboratoryjnych, a także w obiektach historycznych ustalono uwarunkowania dotyczące szczelności i trwałości zabezpieczeń przeciwwilgociowych z zastosowaniem preparatów zawierających silany oraz siloksany. Do badań wykorzystano zaawansowane technologicznie urządzenia umożliwiające pomiar wpływu procesów starzeniowych na kąt zwilżania zaimpregnowanej struktury, a także ocenę wpływu impregnatu na zmianę porowatości muru.

Słowa kluczowe: izolacje przeciwwilgociowe, podciąganie kapilarne, tiksotropowy krem silanowo-siloksanowy, kąt zwilżania, porozymetria rtęciowa.

* * *

Evaluation of the effectiveness of thixotropic creams used to restore structural damp proof course

The article presents the results of recent research on the effectiveness of the use of thixotropic creams, to restoredamp proof course in brick walls with different levels of moisture content. Based on the results obtained in the laboratory, and also on the basis of historical objects, there have been determined conditions within the fieldofdamp proof stability of protectionthat used preparations containing silane and siloxane. The research were conducted on high-tech equipment enabling assessment of the impact of aging processes on the contact angle of impregnated structure as well as assessing the impact of the impregnation on the porosity of masonry structure.

Keywords: damp proof course, rising damp, thixotropic silane/siloxane cream, contact angle, mercury porosimetry.

Literatura
[1] Frössel Frank. 1997. Mikroemulsje silikonowe. Bautenschutz und Bausanierung, 3.
[2] Frössel Frank. 2007. Osuszanie murów i renowacja piwnic. Warszwa. Polcen.
[3] Kaufmann Josef. 2010. „Pore space analysis of cement-based materials by combined itrogen sorption – Wood’s metal impregnation and multi-cycle mercury intrusion”. Cement & Concrete Composites: 32
[4] Kaufmann Josef, R. Loser, A. Leemann. 2009. „Analysis of cement-bonded materials by multi-cycle mercury intrusion and nitrogen sorption”. Journal of Colloid and Interface Science: 730 – 737.
[5] Steiger Michael, W. Dannecker. 1998. „Die Bedingungen für die Kristallisation verschiedener Salzhydrate am Beispiel Thenardit /Mirabilit”.
Jahresberichte Steinzerfall – Steinkonserrvierung. Band 6. Erscheinungstermin.
[6] StürmerSylvia.1997.Injektionsschaummörtel fürdieSamerunghistorischenMauerwerkesunter besondererBerücksichtigungbauschädlicherSalze. Dissertation. Bauhaus. Uniwersität Weimar.
[7] Weber H. 1984. „Mauerfeuchtigkeit. Ursachen und Gegenmaβnahmen”. Kontakt & Studium. Band: 137.
[8] Wójcik Robert. 2006. Hydrofobizacja i uszczelnienie przegród murowych metodą iniekcji termicznej. Rozprawy i monografie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn (rozprawa habilitacyjna).
[9] Wójcik Robert. 2010. „Ocena skuteczności wtórnych blokad przeciwwilgociowych wykonywanych w murach techniką iniekcyjną przy zastosowaniu krzemianów”. Materiały Budowlane (3): 18 – 20.

Otrzymano: 01.02.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2017, str. 6-8 (spis treści >>)