logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 3/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SIKA (reklama)

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

A. Kaliszuk-WieteckaPoprawne zaprojektowanie i wykonanie izolacji wodochronnych ... 2
cytuj : Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2017. "Poprawne zaprojektowanie i wykonanie izolacji wodochronnych". Materiały Budowlane 535 (3): 2-3. DOI: 10.15199/33.2017.03.01

M. RokielPrzepona pozioma w trudnych miejscach ... 4
cytuj : Rokiel Maciej. 2017. "Przepona pozioma w trudnych miejscach". Materiały Budowlane 535 (3): 4-5.
R. Wójcik, A. PanuśOcena skuteczności kremów tiksotropowych stosowanych do odtwarzania strukturalnych blokad przeciwwilgociowych ... 6
cytuj : Wójcik Robert, Arkadiusz Panuś. 2017. "Ocena skuteczności kremów tiksotropowych stosowanych do odtwarzania strukturalnych blokad przeciwwilgociowych". Materiały Budowlane 535 (3): 6-8. DOI: 10.15199/33.2017.03.02

Nowe spienialne żywice poliuretanowe firmy WEBAC ... 9

B. Monczyński, B. KsitŚrodki iniekcyjne do wykonywania wtórnych izolacji poziomych w murze ... 10
cytuj : Monczyński Bartłomiej, Barbara Ksit. 2017. "Środki iniekcyjne stosowane do wykonywania wtórnych izolacji poziomych w murze". Materiały Budowlane 535 (3): 10-13. DOI: 10.15199/33.2017.03.03

System renowacji budynków PCI – tradycja i nowoczesność ... 13

B. FranckeZabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków w technologii betonu wodoszczelnego ... 14
cytuj : Francke Barbara. 2017. "Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków w technologii betonu wodoszczelnego". Materiały Budowlane 535 (3): 14-16. DOI: 10.15199/33.2017.03.04

MAPEI (reklama)

Z. Matkowski, A. KlimekUszkodzenia izolacji przeciwwodnej stropodachu z miejscami parkingowymi ... 18
cytuj : Matkowski Zygmunt, Adam Klimek. 2017. "Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej stropodachu z miejscami parkingowymi". Materiały Budowlane 535 (3): 18-19. DOI: 10.15199/33.2017.03.05
M. RokielTarasy – kondensacja międzywarstwowa ... 20
cytuj : Rokiel Maciej. 2017. "Tarasy – kondensacja międzywarstwowa". Materiały Budowlane 535 (3): 20-22. DOI: 10.15199/33.2017.03.06
Nowa linia polimerowo-bitumiczna do dachów TYTAN Professional EVOMER ... 23
J. GasewiczMB 2K – innowacyjny wyrób hydroizolacyjny ... 24

REMMERS (reklama)

P. Krause, A. Szymanowska-GwiżdżZmiana zawilgocenia istniejących ścian piwnicznych po wykonaniu hydroizolacji ... 26
cytuj : Krause Paweł, Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż. 2017. "Zmiana zawilgocenia istniejących ścian piwnicznych po wykonaniu hydroizolacji". Materiały Budowlane 535 (3): 26-27. DOI: 10.15199/33.2017.03.07
R. Wójcik, M. TunkiewiczBezstykowy pomiar zawartości wilgoci w wyprawach tynkarskich z wykorzystaniem promieniowania NIR ... 28
cytuj : Wójcik Robert, Maria Tunkiewicz. 2017. "Bezstykowy pomiar zawartości wilgoci w wyprawach tynkarskich z wykorzystaniem promieniowania NIR". Materiały Budowlane 535 (3): 28-31. DOI: 10.15199/33.2017.03.08
J. Adamowski, I. BrychkaWybrane problemy remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła ... 32
cytuj : Adamowski Józef, Ivanna Brychka. 2017. "Wybrane problemy remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dąbrowicy". Materiały Budowlane 535 (3): 32-34. DOI: 10.15199/33.2017.03.09

50 LAT FILII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU

R. Marcinkowski 50 lat Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku ... 35
A. Koper, W. Koper Projektowanie betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu ... 38
cytuj : Koper Artur, Włodzimierz Koper. 2017. "Projektowanie betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu". Materiały Budowlane 535 (3): 38-41. DOI: 10.15199/33.2017.03.10
R. Jaskulski, W. Kubissa Prognozowanie wytrzymałości na ściskanie betonów z kruszywem z recyklingu z wykorzystaniem modelu w formie drzewa decyzyjnego ... 42
cytuj : Jaskulsk Roman, Wojciech Kubissa. 2017. "Prognozowanie wytrzymałości na ściskanie betonów z kruszywem z recyklingu z wykorzystaniem modelu w formie drzewa decyzyjnego". Materiały Budowlane 535 (3): 42-46. DOI: 10.15199/33.2017.03.11
W. Kubissa Wpływ metody zagęszczania na rozkład sorpcyjności wzdłuż wysokości elementu betonowego ... 47
cytuj : Kubissa Wojciech. 2017. "Wpływ metody zagęszczania na rozkład sorpcyjności wzdłuż wysokości elementu betonowego". Materiały Budowlane 535 (3): 47-49. DOI: 10.15199/33.2017.03.12
Y. Yakymechko, G. Kotsay Wpływ gipsu i wapna palonego na wybrane właściwości zapraw cementowych ... 50
cytuj : Yakymechko Yaroslav, Galyna Kotsay. 2017. "Wpływ gipsu i wapna palonego na wybrane właściwości zapraw cementowych". Materiały Budowlane 535 (3): 50-52. DOI: DOI: 10.15199/33.2017.03.13

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

L. Misiewicz Deklarowanie zamierzonego zastosowania na przykładzie elementów murowych z ABK ... 54
cytuj : Misiewicz Lech. 2017. "Deklarowanie zamierzonego zastosowania na przykładzie elementów murowych z betonu komórkowego". Materiały Budowlane 535 (3): 54-55. DOI: 10.15199/33.2017.03.14

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

K. Różycki, O. Dybiński, M. Mijakowski Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego ... 56
cytuj : Różycki Kamil, Olaf Dybiński, Maciej Mijakowski. 2017. "Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego". Materiały Budowlane 535 (3): 56-57. DOI: 10.15199/33.2017.03.15
A. Bobociński Nowe urządzenie do badania przewodności cieplnej materiałów o małym oporze cieplnym ... 58
cytuj : Bobociński Andrzej. 2017. "Nowe urządzenie do badania przewodności cieplnej materiałów o małym oporze cieplnym". Materiały Budowlane 535 (3): 58-59. DOI: 10.15199/33.2017.03.16

ITB (reklama)

B. Ksit, A. Pożegowiak Poliuretan jako materiał termoizolacyjny dachów kaskadowych ... 60
cytuj : Ksit Barbara, Agata Pożegowiak. 2017. "Poliuretan jako materiał termoizolacyjny dachów kaskadowych". Materiały Budowlane 535 (3): 60-61. DOI: 10.15199/33.2017.03.17
E. Sauć Pytania stawiane na dachu płaskim ... 62

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka Skutki niskiej ceny usług dekarskich ... 64

SWISSPOR (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

B. Sędłak, P. Sulik Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych ... 66
cytuj : Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. "Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych". Materiały Budowlane 535 (3): 66-68. DOI: 10.15199/33.2017.03.19

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Fangrat, J. Sieczkowski Wiedza dotycząca budownictwa prefabrykowanego ... 69
cytuj : Fangrat Jadwiga, Jan Sieczkowski. 2017. "Wiedza dotycząca budownictwa prefabrykowanego". Materiały Budowlane 535 (3): 69-71. DOI: 10.15199/33.2017.03.20

PRAKTYKA BUDOWLANA

T. Z. Błaszczyński, M. Majcherek Przyczyny i skutki zmiany kosztów w trakcie realizacji inwestycji ... 72
cytuj : Błaszczyński Tomasz Z., Michał Majcherek. 2017. "Przyczyny i skutki zmiany kosztów w trakcie realizacji inwestycji". Materiały Budowlane 535 (3): 72-73. DOI: 10.15199/33.2017.03.21

INNOWACJE W BUDOWNICTWIE

O. Kapliński Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim ... 74
cytuj : Kapliński Oleg. 2017. "Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim". Materiały Budowlane 535 (3): 74-76. DOI: 10.15199/33.2017.03.22

BIM W BUDOWNICTWIE

D. Kasznia BIM – czyli jak zażywać to lekarstwo ... 77
P. Miecznikowski Rewolucja w BIM w Niemczech i przygotowania do wdrożenia w Polsce ... 78
cytuj : Miecznikowski Piotr. 2017. "Rewolucja w BIM w Niemczech i przygotowania do wdrożenia w Polsce". Materiały Budowlane 535 (3): 78-79. DOI: 10.15199/33.2017.03.24

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 80

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. Dąbrowski Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? ... 81

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w styczniu 2017 roku ... 82
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2017. "Produkcja materiałów budowlanych w styczniu 2017 roku". Materiały Budowlane 535 (3): 82-83. DOI: 10.15199/33.2017.03.25
J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku ... 84
cytuj : Kobylarz Janusz. 2017. " Sprzedaż produkcj budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2017 roku". Materiały Budowlane 535 (3): 84-85. DOI: 10.15199/33.2017.03.26
M. Mysior-Syczuk Zmiana cen materiałów budowlanych w styczniu 2017 roku ... 85
M. Ziach Coraz większy deficyt pracowników w zawodach budowlanych ... 86
cytuj : Ziach Mirosław. 2017. "Coraz większy deficyt pracowników w zawodach budowlanych". Materiały Budowlane 535 (3): 86-88. DOI: 10.15199/33.2017.03.01
L. Czubowicz Laureaci konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2016 ... 89

TARGI, KONFERENCJE

A. Ujma Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym ... 90
E. Kowałko 26. targi BUDMA za nami ... 9

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 94

Prenumerata dla szkół średnich ... 96

ZCB OWCZARY (reklama)

ICOPAL (reklama)