logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 2/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
8 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

 Soletanche (reklama)

ZCB Owczary (reklama)

TEMAT WYDANIA – Budownictwo podziemne

I. Cała, A. Jóźwik Głębokie posadowienie budynków wysokich ... 2
Rozbudowa II linii warszawskiego metra to ogromne i skomplikowane przedsięwzięcie – rozmowa z Jerzym Lejkiem, Prezesem Zarządu Metro Warszawskie Sp. z o.o. ... 7
cytuj : Cała Ireneusz, Anna Jóźwik. 2017. „ Głębokie posadowienie budynków wysokich  ”. Materiały Budowlane 534 (2): 2-6. DOI: 10.15199/33.2017.02.01

T. Bierka, P. Niewiarowski
Innowacyjny system murów oporowych – zalety i zastosowanie ... 10

Allan Block (reklama)

U. Tomczak, M. Zorzycki Główne problemy projektowania i wykonywania ścian szczelinowych w centrach miast na przykładzie Trasy W-Z w Łodzi ... 12
cytuj : Tomczak Urszula, Michał Zorzycki. 2017. " Główne problemy projektowania i wykonywania ścian szczelinowych w centrach miast na przykładzie Trasy W-Z w Łodzi ". Materiały Budowlane 534 (2): 12-13. DOI: 10.15199/33.2017.02.02
P. Rychlewski Technologie wykonywania tuneli drogowych ... 14
cytuj : Rychlewski Piotr. 2017. " Technologie wykonywania tuneli drogowych ". Materiały Budowlane 534 (2): 14-15. DOI: 10.15199/33.2017.02.03
A. Brzeziński, A. Siemińska-Lewandowska Koncepcje długich tuneli drogowych w nowych rozwiązaniach zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie ... 16
cytuj : Brzeziński Andrzej, Anna Siemińska-Lewandowska. 2017. " Koncepcje długich tuneli drogowych w nowych rozwiązaniach zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie ". Materiały Budowlane 534 (2): 16-19. DOI: 10.15199/33
W. Bogusz, T. Godlewski Geotechniczna analiza oddziaływania obiektów w przestrzeni podziemnej ... 20
cytuj : Bogusz Witold, Tomasz Godlewski. 2017. " Geotechniczna analiza oddziaływania obiektów w przestrzeni podziemnej ". Materiały Budowlane 534 (2): 20-23. DOI: 10.15199/33.2017.02.05
M. Babiak, J. Kosno, Sz. Węgliński Ekologiczny środek do stabilizacji gruntów spoistych zwiększający ich wytrzymałość i mrozoodporność ... 24
cytuj : Babiak Michał, Jacek Kosno, Szymon Węgliński. 2017. " Ekologiczny środek do stabilizacji gruntów spoistych zwiększający ich wytrzymałość i mrozoodporność ". Materiały Budowlane 534 (2): 24-26. DOI: 10.15199/33.2017.02.06

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka Kształt dachu a koszty jego wykonania ... 27
cytuj : Patoka Krzysztof. 2017. " Kształt dachu a koszty jego wykonania ". Materiały Budowlane 534 (2): 27-29. DOI: 10.15199/33.2017.02.07

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

E. Sauć Niech rzuci kamieniem ten, którego… ... 30
cytuj : Sauć Edyta. 2017. " Niech rzuci kamieniem ten, którego... ". Materiały Budowlane 534 (2): 30.

Swisspor (reklama)

M. Fedorczak-Cisak, M. Furtak Implementacja dyrektyw o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce i wybranych krajach Europy ... 32
cytuj : Fedorczak-Cisak Małgorzata, Marcin Furtak. 2017. " Implementacja dyrektyw o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce i wybranych krajach Europy ". Materiały Budowlane 534 (2): 32-35. DOI: 10.15199/33.2017.02.08
S. Czernik System ATLAS ROKER G – uniwersalne rozwiązanie do ocieplania stropów ... 36

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec, R. Jasiński, W. Mazur Współpraca muru i prefabrykowanego nadproża z ABK. Badania doświadczalne ... 38
cytuj : Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Wojciech Mazur. 2017. " Współpraca muru i prefabrykowanego nadproża z ABK. Badania doświadczalne ". Materiały Budowlane 534 (2): 38-41. DOI: 10.15199/33.2017.02.09

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. Piasecki Nowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego budownictwa i uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych w pracach normalizacyjnych CEN ... 42
cytuj : Piasecki Michał. 2017. " Nowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego budownictwa i uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych w pracach normalizacyjnych CEN ". Materiały Budowlane 534 (2): 42-45. DOI: 10.15199/33.2017.02.10

ITB (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. Roszkowski, P. Sulik Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2 ... 46
cytuj : Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2017. " Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2 ". Materiały Budowlane 534 (2): 46-48. DOI: 10.15199/33.2017.02.11

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

E. Hotała, Ł. Skotny, J. Klimiuk Numeryczne i analityczne sposoby wymiarowania stalowych silosów ... 49
cytuj : Hotała Eugeniusz, Łukasz Skotny, Joanna Klimiuk. 2017. " Numeryczne i analityczne sposoby wymiarowania stalowych silosów ". Materiały Budowlane 534 (2): 49-51. DOI: 10.15199/33.2017.02.12
K. Marcinczak, S. Rowiński Wpływ długich żeber poprzecznych na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środnikach stalowych belek podsuwnicowych ... 52
cytuj : Marcinczak Krzysztof, Sławomir Rowiński. 2017. " Wpływ długich żeber poprzecznych na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środnikach stalowych belek podsuwnicowych ". Materiały Budowlane 534 (2): 52-53. DOI: 10.15199/33.2017.02.13
W. Kulig, A. Kozłowski Analiza porównawcza sprawdzania stateczności płaszcza otwartego zbiornika stalowego z zastosowaniem różnych norm ... 54
cytuj : Kulig Wojciech, Aleksander Kozłowski. 2017. " Analiza porównawcza sprawdzania stateczności płaszcza otwartego zbiornika stalowego z zastosowaniem różnych norm ". Materiały Budowlane 534 (2): 54-56. DOI: 10.15199/33.2017.02.14

PRAKTYKA BUDOWLANA

J. Mierzwa, S. Stankiewicz Remont 80-letniej betonowej zapory wodnej ... 57
cytuj : Mierzwa Janusz, Sylwester Stankiewicz. 2017. " Remont 80-letniej betonowej zapory wodnej ". Materiały Budowlane 534 (2): 47-58. DOI: 10.15199/33.2017.02.15
S. Kańka, T. Stryszewska Ocena stanu betonu w fundamentach obiektów byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau w aspekcie prac konserwatorskich ... 59
cytuj : Kańka Stanisław, Teresa Stryszewska. 2016. " Ocena stanu betonu w fundamentach obiektów byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau w aspekcie prac konserwatorskich ". Materiały Budowlane 534 (2): 59.62. DOI: 10.15199/33.2017.02.16

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. Dąbrowski Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? ... 63

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie ... 64
cytuj : Gogojewicz Przemysław. 2017. " Utrzymanie budynku w należytym stanie ".  Materiały Budowlane 534 (2): 64-65. DOI: 10.15199/33.2017.02.17
63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Krynica Zdrój, 17-22.09.2017 r. ... 65

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 66

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w grudniu 2016 roku ... 67
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2017. " Produkcja materiałów budowlanych w grudniu 2016 roku ". Materiały Budowlane 534 (2): 67-69. DOI: 10.15199/33.2017.02.18
J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2016 roku ... 70
cytuj : Kobylarz Janusz. 2017. " Sprzedaż produkcj budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2016 roku ". Materiały Budowlane 534 (2): 70-72. DOI: 10.15199/33.2017.02.19
M. Kowalska Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2016 roku ... 73
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2017. " Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2016 roku ". Materiały Budowlane 534 (2): 73-76. DOI: 10.15199/33.2017.02.20
M. Mysior-Syczuk Zmiana cen materiałów budowlanych w grudniu 2016 roku ... 76

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 78

Prenumerata dla szkół średnich... 80

Sigma-Not (reklama)

Icopal (reklama)