logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Karol Biernacki Politechnika Świętokrzyska,Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski Politechnika Świętokrzyska,Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.01.07

Rosnące wymagania dotyczące izolacji termicznej przegród budowlanych zmuszają architektów oraz projektantów do poszukiwania nowych rozwiązańmateriałowych pozwalających na maksymalne ograniczenie strat ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim przez ściany budynków przy możliwie niskimnakładzie finansowym. Ciekawą propozycją jest równoległe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zasilające tradycyjne instalacje grzewcze oraz aktywnych fasadowych systemów ociepleń.Wartykule przedstawionowyniki pracy badawczej, gdzie wwarunkach rzeczywistych przeanalizowano rozkłady temperatury na poszczególnych warstwach przegrody wentylowanej, wyposażonej w dodatkową instalację zasilaną czynnikiempobierającym ciepło z dolnego źródła, jakim jest grunt lub niskotemperaturowe źródło geotermalne.Wyniki badań pokazują, że rozwiązanie takie będzie sprawdzać sięwbudynkachwykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła i w znacznymstopniu przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększy izolacyjność przegrody, przy stosunkowo niewielkich kosztach wykonania takiej instalacji.

Słowa kluczowe: termoizolacyjność przegrody budowlanej, odnawialne źródła energii, bariera termiczna, rozkład temperatury w przegrodzie, fasady aktywne.

* * *

Active systems of facade insulation

Constantly growing requirements in the field of thermal insulation of building partitions forcing architects and designers to seek the most effective material solutions in order to limit heat losses in winter and heat gains in summer by building walls at possibly minimal financial outlay. Parallel use of renewable energy sources for the purposes of traditional heating systems and active facade insulation systems is possible. The article presents the results of research where actual temperature distribution on individual layers of ventilated partition in real conditions was analysed. This partition was equipped with additional installation powered by an agent which took heat from the heat source (ground or low-temperature geothermal source).As shown in test results, such solution works well in buildings where heat-pumps are used for heating, and can reduce exploitation costs and increase insulating properties of partition to larger extent, at relatively low costs of such installation.

Keywords: thermal insulation of building partitions, renewable energy sources, thermal barrier, temperature distribution in partition, active facades.

Literatura

[1] Klemm Piotr. 2006. Budownictwo ogólne, tom 2, fizyka budowli. Warszawa. Arkady.
[2] Ministerstwo Środowiska. Październik 2003. Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Warszawa. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4.11.2003 r.
[3] Piotrowski Jerzy Zbigniew. 2013. Procesy wymiany ciepła i ruchu powietrza w przegrodach wentylowanych. Warszawa. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej.
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926).
[5] Żurawski Jerzy. 2014. „Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród”. Izolacje 182 (1): 20 – 25.

Otrzymano : 08.12.2016

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2017, str. 50-54 (spis treści >>)