logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Anna Komerska Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
dr inż. Jerzy Kwiatkowski Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.01.06

W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej i ekologicznej termomodernizacji budynku zamieszkania zbiorowego do standardu budynku niemal zeroenergetycznego. Obliczono, o ile zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych w wyniku tych działań, przy założeniu 30-letniego okresu użytkowania budynku. W analizie uwzględniono zarówno energię wbudowaną nowych materiałów i systemów instalacyjnych, jak również zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, przygotowania c.w.u. i oświetlenia. Wykazano, że dodatkowy nakład energetyczny i ekologiczny, jakimusi zostać poniesiony przy produkcji materiałów budowlanych i elementów instalacji podlegających wymianie, jest niewielki w porównaniu z oszczędnościami, jakie przyniesie termomodernizacja. Dodatkowy nakład zostanie zrównoważony już po pierwszymroku, a redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych w ciągu 30 lat użytkowania wyniosła ponad 72%. W artykule zestawiono ponadto udziały emisji wbudowanej i udziały emisji pochodzących z wykorzystania energii na potrzeby instalacji c.o., c.w.u. i oświetleniowej.

Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, zużycie energii, emisja wbudowana, termomodernizacja.

* * *

The influence of the building thermomodernisation process leading to the nZEB standard on the level of CO2eq emissions in a building life cycle

The article presents the effects of a thermo modernisation process to nearly zero energy building on the energy and environmental impact. The study is based on a case study for a residential building located inWarsaw. This paper shows the level of the reduction of greenhouse gas emissions due to modernisation process, related to 30 years of building operation. Both embodied emissions and emissions from the energy use are considered. The main objective was to show that additional energy and emissions related to the production of building materials and system components, that would be replaced, represents a very low value compared to potential savings, that could be achieved if proposed modernisation solutions were implemented. Moreover, those emissions would be balanced by the savings as soon as in the first year of operation. The final reduction of the GH Gemissions in 30 years of building operation would reach the level of 72%.Additionally, the article summarizes the shares of embodied emission and emission from the energy use for heating, domestic hot water and lighting.

Keywords: life cycle assessment, operational energy, embodied emission, thermomodernisation.

Literatura

[1] Blengini, GianAndrea, and Tiziana Di Carlo. 2010. „The changing role of life cycle phases, subsystems and materials in theLCA of low energy buildings”. Energy and Buildings (42): 869 – 880.
[2] Chastas, Panagiotis, Theodoros Theodosiou, and Dimitrios Bikas. 2016. „Embodied energy in residential buildings-towards the nearly zero energy building: A literature review”. Building and Environment (105): 267 – 282.
[3] Chen, Yuan, and Thomas Shiu Tong Ng. 2016. „Factoring in embodied GHG emissions when assessing the environmental performance of building”. Sustainable Cities and Society (27): 244 – 252.
[4] Consultation paper. „Financial support for energy efficiency in buildings”. Bruksela: Komisja Europejska, DG Energii, 2012.
[5] http://www.360optimi.com.
[6] KOM (2011) 112 wersja ostateczna. „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną”. Bruksela. Komisja Europejska.
[7] PN-EN 15804:2012. „Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobów – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych”.
[8] PN-EN 15978:2012. „Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków –Metoda obliczania”.
[9] PN-EN ISO 13790. „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.
[10] PN-EN ISO 14040:2009. „Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura”.
[11] PN-EN ISO 14044:2009. „Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne”.
[12] Ramesh, T, Ravi Prakash, and K. K. Shukla. 2010. „Life cycle energy analysis of buildings: An overview”. Energy and Buildings (42): 1592 – 1600.

Otrzymano : 22.12.2016

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2017, str. 44-47 (spis treści >>)