logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Małgorzata Głowacz Instytut Techniki Budowlanej. Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie
dr inż. Sebastian Wall Instytut Techniki Budowlanej. Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.12.11

W lipcu br. minęły trzy lata od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 [6], które zastąpiło dyrektywę Rady w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG, ustanawiając tym samym zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w UE. Zgodnie z art. 67 ust. 2 Rozporządzenia nr 305/2011 Komisja Europejska (KE) została zobowiązana do przedstawienia do 25 kwietnia 2016 r. stosownego raportu z wdrożenia rozporządzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Literatura:

[1] Bobrowicz Jan, LechCzarnecki, JadwigaTworek. 2012. „Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011”.MateriałyBudowlane 483 (11): 32 – 35. [2] Dokument Komisji Europejskiej COM (2016) 445 final, z 7 lipca 2016 r.
[3] http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0415686/; http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0415688/; http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0115716/.
[4] http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
[5] KomunikatKomisji doParlamentuEuropejskiego i Rady pt. „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw”, COM (2012) 433 z 31 lipca 2012 r.
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowanewarunkiwprowadzania do obrotuwyrobówbudowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dz.U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5.
[7] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 289/42 z 31 października 2013 r.
[8] Trends in OJEU citations of harmonized standards – Dokument CEN BT N 10490/ CENELEC BT154/DG10293/DC.
[9] Wall Sebastian, Jadwiga Tworek. 2015. „Funkcjonowanie rozporządzeniaCPRz perspektywy jednostki oceny technicznej i jednostki notyfikowanej”. MateriałyBudowlane 516 (8): 60 – 62. DOI: 10.15199/33.2015.08.15.

Otrzymano : 03.11.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 12/2016, str. 34-37 (spis treści >>)