logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Robert Kusiorowski Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.12.08

Od końca XX wieku obowiązuje w Polsce zakaz produkcji i stosowania azbestu. W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy programusuwania tego odpadu, który wg założeńma skończyć się do 2032 r. Zgodnie z przyjętym programem, materiały zawierające azbest powinny zostać całkowicie wyeliminowane z użytkowania i złożone na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Choć mija połowa czasu na realizację planu, na terytorium kraju wciąż znajduje się ogromna ilość – liczona w milionach ton – wyrobów zawierających azbest. W artykule przedstawiono stan realizacji krajowego programu na podstawie danych dostępnych w krajowej bazie dotyczącej problematyki azbestowej.

Słowa kluczowe: azbest; usuwanie, krajowy program, unieszkodliwianie i utylizacja.

* * *

The problem of removal and recycling of asbestos-containing wastes in Poland

Since the end of the twentieth century in Poland the ban on the production and use of asbestos is applied. In 2002 the national program of disposal of this asbestos-waste was enacted.According to assumptions, thewhole process should be completed by 2032 and this programrecommends that asbestos-containingmaterials should be completely eliminated from the use and safe stored at special places of landfills destined for hazardouswaste. In halfway through the duration of national program, on the Poland territory a huge amount – counted in millions of tons – of asbestos-containing materials is still used. This article presents the main directions of use. Based on the data commonly available from the national asbestos problemdatabase the implementation status of the national program is also presented.

Keywords: asbestos, removal, national program, disposal and recycling.

Literatura:

[1] Dyczek Jerzy. 2006. „Eksploatacja i usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Materiały Budowlane 411 (11): 46 – 52.
[2] http://www.bazaazbestowa.gov.pl (17.05.2016 r.).
[3] Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032. 2010. Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
[4] Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 2002. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
[5] World Health Organization (WHO). 1986. Asbestos and other natural mineral fibers, Environmental Health Criteria 53. Genewa.

Otrzymano : 05.07.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 12/2016, str. 24-26 (spis treści >>)