logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Jakub Jura Politechnika Częstochowska,Wydział Budownictwa
dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. nadzw. Politechnika Częstochowska,Wydział Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.12.07

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania poużytkowych ceramicznych materiałów odpadowych (ceramiki użytkowej i sanitarnej) dowykonania zapraw cementowych. Scharakteryzowano wpływ ilości użytego materiału odpadowego na właściwości fizyczne i mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw. W badaniach piasek normowy zastąpiony został mieszanką ceramiki użytkowej oraz sanitarnej (wproporcjach 50:50) wilości 10-30%masy cementu.Badania wykonano zgodnie z normami, a morfologię powierzchni uzyskanych materiałów scharakteryzowano z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego.Wykazano, że najlepsze właściwości mechaniczne uzyskały próbki zapraw z zastosowaniem 30% ceramicznych materiałów odpadowych. Zaprawy te charakteryzują się największą wytrzymałością na ściskanie, najmniejszym spadkiem wytrzymałości po badaniach mrozoodporności oraz nieznacznie większą nasiąkliwością w porównaniu z zaprawą normową.

Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, odpady ceramiczne, zagospodarowanie odpadów.

* * *

Application of ceramic waste in cement mortars

In this article, the possibility of using post-consumer waste ceramic (pottery and sanitary) to produce of the cement mortars was reported. The influence of the amount used of the waste material on the physical and mechanical properties (compressive strength, frost resistance, water absorption) the synthesized building materials was determined. In studies, the sand was replaced by a mixture of pottery and sanitary materials (in the ratio 50:50) in an amount of 10-30%by weight of cement. The tests were performed according to the mandatory standards. The surface morphology of the obtained materials was characterized by means of scanning microscope. The best mechanical properties were found for a mortars made with the addition of 30% ceramic waste. Also, for these mixes were obtained the highest compressive strength, the smallest decline in strength after frost resistance tests and the slightly higher the water absorption than standard mortar.

Keywords: cement mortar, ceramic waste, waste management.

Literatura:

[1] AggarwalYogesh, Rafal Siddique. 2014. „Microstructure and properties of concrete using bottom ash and waste foundry sand as partial replacement of fine aggregates”. Construction and Building Materials 54: 210 – 223.
[2] Adamczyk Janusz,RobertDylewski. 2010. „Recykling odpadówbudowlanychwkontekście budownictwa zrównoważonego”. Problemy ekorozwoju –Problems of sustainable development 2: 125 – 131.
[3] Chao-LungH.,B. L.Anh-Tuan,Ch.Chun-Tsun. 2011. „Effect of rice husk ash on the strength and durability characteristics of concrete”. Construction and Building Materials 25: 3768 – 3772.
[4] Halbiniak Jacek. 2012. „Projektowanie składu betonów z dodatkiem popiołów lotnych oraz ich wpływ na tempo przyrostu wytrzymałości”. Budownictwo o ZoptymalizowanymPotencjale Energetycznym 2 (10): 29 – 36.
[5] Halicka Anna, Bartosz Zegardło. 2011. „Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu”. Przegląd Budowlany (7– 8): 50 – 55.
[6] Khatib J. M., D. J. Ellis. 2001. Mechanical properties of concrete containing foundry sand, ACI Spl. Pub SP-200: 733 – 48.
[7] Medina C., M. Frías, M. I. Sánchez de Rojas, C. Thomas, J.A. Polanco. 2012. „Gas permeability in concrete containing recycled ceramic sanitary ware aggregate”. Construction and Building Materials (37): 597 – 605.
[8] Sekar T., N. Ganesan. 2011. NVN. Nampoothire, Studies on strength characterization on utilization of waste materials as coarse aggregate in concrete. International Journal of Engineering Science and Technology (3): 5436 – 5440.

Otrzymano : 24.082016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 12/2016, str. 22-23 (spis treści >>)