logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr Marcin Gorączko Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.12.25

W artykule zaprezentowano przykład oryginalnego jednoprzęsłowego mostu Baileya na rzece Ner w miejscowości Sobótka (gmina Dąbie w województwie wielkopolskim), wybudowanego przez wojsko polskie na początku lat 80. XX w. z elementów pochodzących z okresu drugiej wojny światowej. Ta w założeniach tymczasowa przeprawa została poddana gruntownemu remontowi w okresie od lipca do października 2016 r. W efekcie powstrzymano postępującą w ostatnich latach degradację obiektu, który obecnie może być traktowany jako unikatowe dziedzictwo myśli inżynierskiej.

Słowa kluczowe: przenośne mosty wojskowe, most Baileya, historia mostownictwa, remont mostu.

* * *

Revitalization of the Bailey bridge on Ner River in the village of Sobótka

The article focuses on a single-span Bailey bridge located in village of Sobótka, near Dąbie nad Nerem, Wielkopolska Voivodship, built by Polish Army, using WWII components, over Ner River in the beginning of 1980s. Meant initially asmerely a temporary crossing, in period of July-October 2016 the bridge underwent a major renovation, which managed to halt the deterioration process and further extended its lifespan. Already at this point, this object may be considered to be a valuable heritage of engineering thought.

Keywords: portable military bridges, Bailey bridge, history of bridge engineering, bridge renovation .

Literatura

[1] Begbie Denys, Gwilyn Roberts. 2014. Bridging in the Second World War: an imperative to victory. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Engineering History and Heritage: 167, 111 – 121.
[2] Białobrzeski Tadeusz. 1978. Mosty składane. Warszawa.WKL.
[3] Caddick-Adams Peter. 2014.MonteCassino.Piekło dziesięciu armii. Kraków. Znak Horyzont: 111.
[4] Joiner John Herbert. 2011. The story of the Bailey bridge. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Engineering History and Heritage, 164, 2, 65 – 72.
[5] Palicki Roman, Błażej Golec, Michał Wołoszyński. 2015. Inwentaryzacja wraz z oceną techniczną mostu w ciągu drogi gminnej nr 496525P na rzece Ner w miejscowości Sobótka. Poznań. Biuro Projektów Budownictwa RBM sp. j.
[6] Rymsza Janusz. 2005. Mosty składane. Projektowanie, budowa i eksploatacja. Warszawa. WAT.
[7] Szelka Janusz, Krzysztof Hołownia. 2009. Wykorzystanie konstrukcji składanych w budownictwie mostowym. Kielce. Materiały 55 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB: 571 – 580.
[8] Thierry John A. 1946. „The Bailey Bridge”. The Military Engineer, XXXVIII, 245, 96 – 102.
[9] www. dabie.nowoczesnagmina.pl.

Otrzymano : 16.10.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 12/2016, str. 82-83 (spis treści >>)