logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Elżbieta Szafranko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.12.19

Przy planowaniu obiektów budowlanych rozważane są różne rozwiązania. Poza kształtem i wielkością obiektu podejmowane są decyzje o wyborze technologii i rozwiązań materiałowych. Różnorodność elementów konstrukcyjnych i możliwości ich realizacji generują dużą liczbę czynnikówdecydujących o wyborze konkretnego rozwiązania. Podjęcie decyzji w sposób bezpośredni może być trudne, a skomplikowana sytuacja decyzyjna wymaga niejednokrotnie wspomagania metodami matematycznymi. W artkule przedstawiono fragmenty analizy wybranych elementów konstrukcyjnych.

Słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, wariant projektu budowlanego, metoda AHP.

* * *

Methods of multi-criteria analysis in the assessment of construction projects variants

In the planning of buildings objects different solutions are considered. In addition to the shape and size of the object decisions are made about the choice of technology and solutions inmaterial. The variety of structural elements and their feasibility generates a large number of factors influencing the choice of a particular solution. The decision directly can be difficult and complicated decision-making situation often requires support by mathematical methods. This paper show parts of the analysis of selected construction elements.

Keywords: multi-criteria analysis, variant of construction project, AHP method.

Literatura

[1] Lichołaj Lech i inni. 2008. Budownictwo ogólne tom III: elementy budynków, podstawy projektowania. Warszawa. Arkady.
[2] Łubiński Mieczysław,Wojciech Zółtowski. 2007. Konstrukcje metalowe, część I. Warszawa. Arkady.
[3] Pająk Zbigniew, Łukasz Drobiec. 2013. Współczesne betonowe konstrukcje prefabrykowane w praktyce budowlanej.Warszawa. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
[4] Runkiewicz Leonard, Józef Szymański. 2001. Eksploatacja i ocena strunobetonowych dźwigarów dachowych. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[5] Rykaluk Kazimierz. 2001. Konstrukcje stalowe, podstawy i elementy. Wrocław. DWE.
[6] Saaty Rozann W. 2002. Decision making in complex environments: the analytic network process (anp) for dependence and feedback; a manual for the ANP software super decisions. Pittsburgh. Creative decisions foundation.
[7] Szafranko Elżbieta. 2012. Zastosowanie analizy hierarchicznej w ocenie wariantów planowanej inwestycji. Poznań. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, WPP.
[8] Szafranko Elżbieta. 2015. „Multi-criteria-methods in ananalysis of variants of a construction project”. International Scientific Publication, Materials,Methods&Technologies, Volume 9: 155 – 168.
[9] Włodarczyk Wojciech. 2000. Konstrukcje stalowe. Warszawa. WSiP.

Otrzymano : 12.10.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 12/2016, str. 64-65 (spis treści >>)