logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Marzena Najduchowska Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.12.16

Obecnie do oceny mrozoodporności zapraw murarskich i tynkarskich w Polsce stosuje się wycofaną normę PN-85/B-04500, jednakże wydaje się, że sposób postępowania przy przygotowaniu próbek do badań powinien ulec modyfikacji. Podczas badań trwałości zapraw do murów zauważono, że niejednokrotnie sposób przygotowania próbek do badań może wpływać na uzyskane wyniki mrozoodporności zapraw. Problem ten dotyczy zarówno przygotowania w odpowiednich formach, zagęszczania, sezonowania oraz suszenia próbek do badań.Wielokrotnie w praktyce laboratoryjnej okazywało się, że próbki ulegały zniszczeniu przed poddaniem ich cyklom zamrażania-rozmrażania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności próbek zapraw przygotowanych i sezonowanych wg różnych wariantów.

Słowa kluczowe: zaprawa murarska, zaprawa tynkarska, metody badań, przygotowanie próbek, sezonowanie próbek,mrozoodporność, ocena trwałości.

* * *

Assessment durability of the masonry mortars

Currently in Poland for assessment of the freeze-thaw resistance of the masonry and plastering mortars still withdrawn PN-85/B-04500 standard is applied. However, it seems that the proceeding during the preparation of the samples should be modified. In this connection, the durability tests were conducted. It has been noticed that the way of the sample preparation can clearly affect the obtained freeze – thawmortar resistance results. It is complex issue related to sample preparation in the appropriated moulds, curing and drying processes as well. Repeatedly in laboratory practice it turns out that durability of the samples deteriorates even before taking proceeding of the freezethaw cycling. In this study the results of the freeze-thaw mortar resistance test are covered. Themortar sampleswere prepared and cured according to different approaches.

Keywords: plastering mortar, masonry mortar, test methods, sample preparation, curing samples, freeze-thaw resistance, durability assessment.

Literatura

[1] PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
[2] PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
[3] PN-EN 1015-21:2003Metody badań zapraw do murów – Część 21: Określenie odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży.
[4] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[5] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[6] PN-B-10104Wymagania dotyczące zaprawmurarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
[7] PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
[8] PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
[9] Popczyk Jacek. 2014. „Ocena trwałości wybranych zapraw tynkarskich”. Materiały Budowlane 503 (9): 37.
[10] Szymański Paweł. 2012. „Trwałość konstrukcji murowych w świetle Eurokodu 6”. Materiały Budowlane 478 (6): 42 – 44. 

Otrzymano : 12.10.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 12/2016, str. 51-54 (spis treści >>)