logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Krzysztof Mrówczyński Ekspert ds. Analiz Sektorowych Banku Pekao S.A.

Autor do korespondencji e-mail : 

DOI: 10.15199/33.2016.11.01

Choć prefabrykaty wykorzystywane są w krajowym budownictwie na wciąż niewielką skalę, perspektywy ich są pozytywne. Coraz większa świadomość ekologiczna, a także tendencja do poszukiwania rozwiązań łatwych i szybkich w stosowaniu oraz dobrej jakości, to m.in. czynniki, które powinny przyczynić się do wzrostu popytu na te produkty.

Otrzymano : 03.11.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 11/2016, str. 4-5 (spis treści >>)