logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Wioletta Jackiewicz-Rek, Ph.D, Eng. Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Tomasz Piotrowski, Ph.D, Eng. Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Alain Jeanpierre EDF Ceidre
Prof. Luc Courard, D.Sc. Eng. University of Liège, ArGEnCo

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.09.37

The authors describe the additional requirements to ensure durability of concrete related to probability of corrosion due to alkali-silica reactivity of aggregates based on French Rules for Design and Construction of PWR nuclear civilworks RCC-CW. Since these requirements are based both on European standards and the French experience they are not fully compatible with the conditions and requirements in other countries, including Poland. In the paper the RILEM methodology and assessment according to American ASTM standards are presented as well. The article is an introduction to the discussion on adapting to Polish conditions the guidelines for the reactivity assessment of aggregate for concrete resulting from RCC-CW.

Keywords: nuclear power plant, aggregates reactivity, internal corrosion of concrete.

* * *

Wyznaczanie reaktywności alkalicznej kruszywa do betonu przy budowie elektrowni jądrowej

W artykule przedstawiono dodatkowe wymagania mające na celu zapewnienie trwałości betonu z uwagi na prawdopodobieństwo korozji wynikające z reaktywności alkalicznej kruszywa zgodnie z francuskimi wytycznymi do projektowania elektrowni jądrowej RCC-CW.W związku z tym, żewymagania te bazują zarówno na normach europejskich, jak i doświadczeniu francuskim, to nie są one całkowicie kompatybilne z warunkami i wymaganiami obowiązującymi w innych krajach, w tym w Polsce. W artykule przedstawiono także ocenę reaktywności zgodnie z RILEM oraz wg norm ASTM. Artykuł jest wstępem do dyskusji na temat dostosowania wytycznych dotyczących oceny reaktywności kruszyw do betonu wg RCC-CW do warunków polskich.

Słowa kluczowe: elektrownia jądrowa, reaktywność alkaliczna kruszywa, korozja wewnętrzna betonu.

Literatura

[1] ACI Committee 221. 1998. State-of-the-art Report on Alkali-Aggregate Reactivity. Report ACI 221.1R,ACI,FarmingtonHills,Michigan,US.
[2] d’Arnoux Camille. 2007. Practical Guide: The concrete on the international market, Bouygues Bâtiment International – Engineering Division – BES BA.
[3] CEN Report CR1901. 1995. „Regional specifications and recommendations for the avoidance of alkali-silica reactions in concrete”.
[4] FD P18-456. 2004. Concrete – Reactivity of a concrete formula with respect to the alkali- aggregate reaction – Criteria for interpretation of the performance test results
[5] FD P 18-464. 2014. Provisions for the prevention of alkali silica reaction.
[6] FD P 18-542. 2015. Aggregates – Qualification criteria for natural aggregates for hydraulic concrete in respect of alkali reaction.
[7] Jackiewicz-Rek Wioletta. 2015. „Reaktywność alkaliczna kruszywa”. Materiały Budowlane 519 (11): 196.DOI: 10.15199/33.2015.11.63.
[8] NF P 18-454.2004. Béton – Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali- -réaction – Essai de performance, Concrete – Reactivity of a concrete mix in respect of alkali reaction – Performance test.
[9] NF P 18-545. 2011.Aggregates – Defining elements, conformity and coding.
[10] Lindgård Jan et al. 2010. „The EU „Partner” Project- European Standard Tests to Prevent Alkali Reactions in Aggregates Final Results and Recommendations”. Cement ConcreteRes 40 (4): 611 ÷ 635,DOI: 10.1016/j. cemconres.2009.09.004.
[11] Piotrowski Tomasz. 2016. „RCC-CW requirements on concrete in the construction of PWR nuclear power plants in the light of the PN-EN 206: 2014”. Materiały Budowlane 529 (9): 89 ÷ 91; DOI: 10.15199/33.2016.09.35.
[12] Piotrowski Tomasz et al. 2016. „Special requirements for freeze-thaw resistance of concrete in PWR nuclear civil works”. Materiały Budowlane 529 (9): 93 ÷ 96DOI: 10.15199/33.2016.09.36.
[13] PN-B-06714-34+AZ1:1997 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczenie reaktywności alkalicznej [standard withdrawn in 2012 with outreplacement] (in Polish).
[14] PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznejmetodą szybką (in Polish).
[15] PN-EN 12620+A1:2010 Aggregates for concrete.
[16] RCC-CW 2015, Rules for Design and Construction of PWR nuclear civil works, AFCEN 2015.
[17] Sims Ian, Philip J. Nixon. 2015. „RILEM Recommended Test MethodAAR-0: Detection ofAlkali-Reactivity Potential inConcrete –Outline guide to the use of RILEM methods in assessments of aggregates for potential alkali- -reactivity”, Mater Struct 36 (7): 472 ÷ 479. DOI: 10.1007/BF02481527.

Otrzymano : 08.08.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 Otwórz powiększenie >>

 Otwórz powiększenie >>

 Otwórz powiększenie >>

 Otwórz powiększenie >>

Materiały Budowlane 09/2016, str. 98-101 (spis treści >>)