logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Andrzej Sidło Departament Energii Jądrowej,Ministerstwo Energii

Autor do korespondencji e-mail : 

DOI: 10.15199/33.2016.09.34

W kwietniu 2016 r. rozporządzeniem Rady Ministrów zniesiono stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, którym od maja 2009 r. do kwietnia 2014 r. byłaHannaTrojanowska. Pod jej kierownictwemprzygotowano, przyjęty przez rząd na posiedzeniu w styczniu 2014 r., Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Zgodnie z zapisami PPEJ, program realizuje minister właściwy ds. gospodarki – obecnie minister energii Krzysztof Tchórzewski. Trwają prace nadweryfikacją oraz zdynamizowaniemrealizacji PPEJ, a także przygotowywane są analizy dotyczące przyjętych metod, założeń i koncepcji organizacyjno-technologicznych, szczególnie w kontekście wypracowania najkorzystniejszego modelu, który z jednej strony pozwoli na zapewnienie stabilności ekonomicznej projektu, a z drugiej pozwoli utrzymać ceny energii elektrycznej na poziomie akceptowalnym dla gospodarstw domowych i przemysłu.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 09/2016, str. 88 (spis treści >>)