logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Rafał Kocierz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr inż. Łukasz Ortyl Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr inż. Przemysław Kuras Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr inż. Tomasz Owerko Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Mariusz Kędzierski Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.05.45

Wiele obiektów budowlanych i instalacji występujących w zakładach przemysłowych wymaga kontroli geometrycznej. Dzięki rozwijanej od ponad 10 lat technologii skanowania laserowego możliwe jest stworzenie quasi-ciągłego modelu obiektu z zarejestrowanymi lokalnymi zmianami kształtu, które nie były możliwe do uchwycenia w przypadku pomiarów  prowadzonych metodami klasycznymi lub byłyby bardzo kosztowne. Jednak technika skanowania laserowego obarczona jest również błędami pomiarowymi, które mogą mieć wpływ na produkt końcowy oraz jego interpretację. Istotnym problemem jest dokładność pomiaru, na którą składają się wpływy instrumentalne, powierzchnia skanowanego obiektu oraz środowisko pomiaru. Zwłaszcza te dwa ostatnie czynniki nabierają znaczenia w przypadku skanowania obiektów przemysłowych. Na przykładzie pomiarów chłodni kominowych, kominów przemysłowych i stalowych kotłów zaprezentowano zalety skanowania laserowego.

Słowa kluczowe: kominy, chłodnie kominowe, kotły, geodezyjne pomiary przemysłowe, skanowanie laserowe.

* * *

Surveying measurement methods in diagnostic of power engineering facilities

Many buildings and installations located in industrial plants require the geometric control. Any deviations of shape and dimensions are analyzed by the appropriate maintenance services. Thanks to the laser scanning technology, which has  been developed for more than 10 years, it is possible to create a quasi-continuous model of the structure with recording the local shape changes, which were impossible to find basing on the measurements carried out with conventional methods, or would be burden with considerable expense. Despite such advantages laser scanning technique has also measurement errors, which may affect the final product and its interpretation. An important problem is the accuracy of the measurement, which is influenced by instrumental effects, the surface of the scanned structure and the measurement environment. Especially the last two factors become important for scanning industrial facilities. Basing on the examples of measurements carried out on cooling towers, industrial chimneys and steel boilers, the advantages and capabilities of the laser scanning method will be presented.

Keywords: chimneys, cooling towers, boilers, industrial surveying, laser scanning.

Literatura

[1] Gawałkiewicz Rafał. 2007. „Przykład zastosowania skaningu laserowego w inwentaryzacji i monitoringu wysokich obiektów”. Geomatics and Environmental Engineering  1 (4): 111 – 126.
[2] Gocał Jan. 2010. Geodezja inżynieryjno- przemysłowa. Część III. Kraków.Wydawnictwa AGH.
[3] Ioannidis Charalabos, Artemis Valani, Andreas Georgopoulos, Elias Tsiligiris. 2006. „3D Model Generation for Deformation Analysis using Laser Scanning Data of a Cooling Tower”. 3rd IAG / 12th FIG Symposium. Baden.
[4] Kocierz Rafał, Łukasz Ortyl. 2009. „Using Reflectorless Total Stations in Surveying of Industrial Chimney Inclinations”.Geomatics and Environmental Engineering 4 (1): 43 – 55.
[5] Lenda Grzegorz. 2003. „Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych”. Geodezja 9 (1): 77 – 87.

Otrzymano: 08.03.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 05/2016, str. 95-96 (spis treści >>)