logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Z obserwacji statystycznej prowadzonej przez GUS w przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wynika, że spośród 43 obserwowanych grup wyrobów stosowanych w budownictwie w 24 produkcja wytworzona w ciągu 12 miesięcy 2015 r. była większa niż w 2014 r. W porównaniu z danymi za okres styczeń – listopad wynik ten uległ poprawie aż w 33 grupach wyrobów, głównie dzięki bardzo dobrym wskaźnikom produkcji w grudniu 2015 r., gdy w 33 pozycjach wyrobów dynamika produkcji była wyższa od poziomu z grudnia 2014 r. W 30 grupach wyrobów produkcja wytworzona w grudniu 2015 r. była niższa od listopadowej, ale i tak był to wynik lepszy od miesięcznego wskaźnika w listopadzie w porównaniu z październikiem 2015 r., gdy pozycji z ujemną dynamiką odnotowano aż 38.

Otrzymano: 01.02.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 58-60 (spis treści >>)