logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Tomasz Howiacki Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Błażej Legut BIM Service

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.02.17

Wykorzystanie komputerowych możliwości tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji budowlanych w programach CAD, ze względu na wiele zalet, takich jak czytelność czy możliwość łatwej edycji, skutecznie wyparło dotychczasowe rysunki tworzone w sposób odręczny. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem do usprawnienia tego procesu oraz obecnym wyzwaniem, które stoi przed inżynierami i informatykami, jest wprowadzenie do powszechnego stosowania BIM, czyli modelowania informacji o budynku. W artykule przedstawiono nowe możliwości dotyczące analizy i tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem integracji kilku programów, których celem jest przede wszystkim skrócenie czasu wykonywania rysunków oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów.

Słowa kluczowe: technologia BIM, konstrukcje żelbetowe.

* * *

Reinforced concrete structures: from drawing board to practical application of BIM technology

Application of computer’s possibilities to create executive documentation of building structures on the basis of CAD solutions, because of itsmany advantages such as clarity and the ability of easily edition, effectively supplanted the drawings created by hand. The subsequent, very important step on the way to improve this process and present challenge for engineers and IT specialists - is the widespread introduction of technology called building information modeling BIM. The article presents new opportunities for designers within the analysis and creation of drawing documentation of reinforced concrete structures, using the integration of several programs, which aim is primarily to reduce the duration of drawing and to minimize the risk of errors.

Keywords: BIM technology, reinforced concrete structures.

 

Literatura

[1] Adamus Łukasz. 2012. „Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – Podstawy Teoretyczne”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik 4 (164).
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Strasburg, 26 lutego 2014 r.
[3] ForemnyAndrzej. 2013. „Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 496 (12): 82 – 83.
[4] Legut Błażej. 2014. „Alternatywne rozwiązanie belek transferowych w budynku nad tunelem w centrum Warszawy z wykorzystaniem technologii BIM”. Politechnika Krakowska. Pracamagisterska.Kraków.
[5] Miecznikowski Piotr. 2013. „Edukacja dotycząca zintegrowanego projektowania i wykorzystania technologii BIM”. Materiały Budowlane 495 (11): 122 – 123.
[6] Miecznikowski Piotr. 2014. „BIM– wyzwania w obszarze Prawa budowlanego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych”. Materiały Budowlane 499 (3): 64 – 65.
[7] Mikulicz-Traczyk Barbara. 2014. „Projektowanie przyszłości – czyli co z tym BIM-em?” Inżynier Budownictwa 13.05.2014.
[8] NBS National BIM Report 2015.

Otrzymano: 07.01.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 53-55 (spis treści >>)