logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Małgorzata Głowacz Instytut Techniki Budowlanej, Zespół ds. Harmonizacji Technicznej

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.02.09

Budownictwo należy do sektorów będących m.in. największym konsumentem energii i emitentem CO2 w UE, odpowiadającym za zużycie ok. 40% energii finalnej. Ogromne oczekiwania dotyczące wkładu tego sektora w realizację celów Strategii Europa 2020 stanowią wyzwanie zarówno w kwestii dostarczenia usług modernizacji budynków o dużym zużyciu energii, jak i budowy obiektów energooszczędnych. Na podstawie wyników oceny ex-ante inicjatywy Build up Skills kwalifikacje pracowników budownictwa będą miały ogromny wpływ na wywiązanie się przez UE z celów Strategii Europa 2020.

Literatura

[1] Adamiec Jolanta – Biuro Analiz Sejmowych – Opinia merytoryczna i prawna dotycząca komunikatu Komisji „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw” (COM (2012) 433 final.
[2] CEDEFOP (2012), Green skills and environmental awareness in vocational education and training.
[3] COM(2012) 433 final Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw.
[4] Czarnecki Lech, Jadwiga Tworek, Sebastian Wall – Budownictwo zrównoważone w Polsce, Inżynier Budownictwa 2012 r.
[5] Danish Technological University: „Future Qualification and Skills Needs in the Construction Sector”. Policy and Business Analysis. July 2009.
[6] Informacje uzyskane w trakcie spotkania konsultacyjnego „Sektorowe Rady ds. Kompetencji”, zorganizowanego 1.12.2015 r. przez PAPR.
[7] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy (COM (2014) 446 final z 2.7.2014.
[8] „Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii przeprowadzona w ramach projektu Build up Skills” – Poland, 2012 r.
[9] Piasecki Michał – „Edukacja zrównoważonego budownictwa – analiza potencjału wzrostu kwalifikacji zawodowej” – XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo” 2015 Bielsko-Biała 15 – 17.10.2015 r.
[10] Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych – Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Warszawa 2011 r.

Otrzymano: 02.12.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 30-31 (spis treści >>)