logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Maria Wesołowska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska
dr inż. Paula Szczepaniak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.02.07

Kształtując układy materiałowe przegród zewnętrznych, bierze się głównie pod uwagę wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła.W artykule pokazano, że w bilansie zapotrzebowania na ciepło budynku równie istotnym czynnikiem jest pojemność cieplna przegród.

Słowa kluczowe: deskowanie tracone, energooszczędność, pojemność cieplna.

* * *

Influence of insulation formwork on energy properties of buildings

While forming material sets of external partitions the attention is paid to required value of heat permeability coefficient. In the article it was showed that in the heat requirement balance of a building the heat capacity of partitions is an equally essential factor.

Keywords: formwork, energy efficiency, heat capacity.

Literatura

[1] Brachaczek Wacław. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie ocieplania budynków od wewnątrz, z zastosowaniem mineralnych materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym. Zeszyty Naukowe. Architektura/ Politechnika Śląska, 69 – 78.
[2] Korona Lucyna. Innowacyjne technologie deskowań traconych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2 (2011) 307 – 3017. Politechnika Białostocka.
[3] Wesołowska Maria, Paula Szczepaniak 2015. Kształtowanie węzła połączenia z gruntem w systemowym budynku niskoenergetycznym. Materiały Budowlane 513 (5): 88 – 90. DOI: 10.15199/33.2015.05.36.
[4] Wesołowska Maria, Paula Szczepaniak: Komponenty budowlane kształtujące zapotrzebowanie na ciepło w wybranych systemach deskowań traconych, Wybrane problemy budownictwa, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.
[5] ETA-07/0018 Thermomur Zestaw nienośnych styropianowych szalunków traconych.
[6] Program Priorytetowy NFOŚIGW „Poprawa efektywności energetycznej”. Cz. 2. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z póź. zm.).
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240).
[9] Technologia wykonania energooszczędnych budynków typu EKOBUD. Grudziądz. 2011.
[10] Zeszyt informacyjny nr 11. Izodom 2000 Polska. Katalog liniowych mostków termicznych wybranych datali konstrukcyjnych systemu Izodom. 2013.
[11] Wprowadzenie ekoinnowacji do energooszczędnej technologii typu Ekobud, WBAiIŚ UTP. Bydgoszcz. 2014.

Otrzymano: 05.01.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 24-25 (spis treści >>)