logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Olaf Dybiński Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.01.13

Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowano modernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy.

Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie, rozkład temperatury.

* * *

Thermal comfort in huge production halls during summer

Documents concerning Polish law about thermal comfort in workplaces have been analyzed. Scheme of diagnosis of overheating in enterprises has been prepared. Case studies of two existing halls with temperature distribution and proposed HVAC modernizations has have been described.

Keywords: thermal comfort, overheating, temperature distribution.

Literatura :

[1] Dybiński O.,Wpływ wewnętrznej pojemności cieplnej na przebieg procesów energetycznych w wybranym budynku, Politechnika Warszawska, Praca dyplomowa magisterska.
[2]Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
[3] Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502).
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279).
[5] PN 78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
[6] PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas.
[7] PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego.
[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).

Otrzymano: 02.11.2015 r.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 01/2016, str. 42-45 (spis treści >>)