logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
inż. Kaja Matejek-Zarębska Atal Construction Sp. z o.o.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.01.12

W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r.Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wykresów i porównano. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące wpływu zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki.

Słowa kluczowe: obliczenia cieplne, świadectwo charakterystyki energetycznej, metoda obliczania charakterystyki cieplnej budynków.

* * *

An example of adaptation of an office building to the requirements regarding the EP indicator after the year 2020

This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located inWarsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results are introduced in the graphs and compared with each other. The summary describes the impact of changes in the rules for the energy calculations results.

Keywords: energy calculations, energy performance certificate, methodology for calculating the energy performance of buildings.

Literatura :

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej z 6 listopada 2008 (Poz. 1240).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 r. (Poz. 376).
[3] Robakiewicz M., Nowe zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków, Materiały Budowlane, nr 1/2015, str. 10 – 12, DOI:10.15199/33.2015.01.03.
[4] Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa, Dom Osiedla Drobnomieszkaniowego.
[5] Praca dyplomowa inżynierska pt. „Porównanie świadectw charakterystyki energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wykonanych według starych i nowych przepisów w oparciu o audyt energetyczny” obroniona w 2015 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, autor Kaja Matejek- Zarębska, promotor dr inż. A. Kaliszuk-Wietecka.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, 2008.
[7] PN-83/B-03430, 2000, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej –Wymagania.

Otrzymano: 24.11.2015 r.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 01/2016, str. 39-41 (spis treści >>)