logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Adrian Trząski PolitechnikaWarszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.01.11

W artykule przeanalizowano wybrane rozwiązania pozwalające na poprawę efektywności energetycznej budynku biurowego, w celu spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wykazano, że ze względu na ograniczone możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynku za pomocą rozwiązań konwencjonalnych, osiągnięcie wymaganego EP w przypadku budynków wznoszonych po 2020 r. może nie być możliwe bez zastosowania alternatywnych źródeł energii.

Słowa kluczowe: współczynnik przenikania ciepła, wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP).

* * *

An example of adaptation of an office building to the requirements regarding the EP indicator after the year 2020

The paper presents results of analysis of selected solutions that improve the energy performance of an office building in order to meet the EP indicator requirements that will appy from 1 January 2021. The analysis indicated that due to the limited potential to improve the energy performance of the building by through conventional solutions, itmay not be possible to achieve the required level of EP buildings constructed after 2021, without the use of alternative energy sources.

Keywords: energy performance, alternative energy sources, technical requirements.

Literatura :

[1] Cholewa T., Siuta-Olcha A., Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 9/2014.
[2] Jadwiszczak P., Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki – oszczędność energii i izolacyjność cieplna, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2014.
[3] Jadwiszczak P., Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki – wentylacja i klimatyzacja, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2014.
[4] Jadwiszczak P., Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2014.
[5] Kubski P., O możliwości poprawy wskaźnika EP budynku przez zastosowanie pompy ciepła, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 10/2011.
[6] Kwapisz H., Opłacalność wznoszenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii,Materiały Budowlane nr 1/2013: 40 – 41.
[7] Pitry R., Czy nadal możliwa jest w Polsce budowa domu jednorodzinnego ogrzewanego kotłem na paliwo węglowe bez zastosowania dodatkowych rozwiązań? Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 6/2014.
[8] Sikorska-Bączek R., Żak P., Charakterystyka energetyczna budynku handlowego z zastosowaniem różnych sposobów odzyskiwania ciepła, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12/2013.
[9] Weber T., Analiza energochłonności różnych rodzajów budynków w Polsce,Materiały Budowlane nr 1/2010: 18 – 20.
[10] Witczak K., Przewidywany wpływ nowych wymagań dotyczących efektywności energetycznej wg znowelizowanych WT na rozwiązania materiałowo- konstrukcyjne budynków, Materiały Budowlane nr 1/2014: 10 – 11.
[11] Zaborowska E., Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,Wentylacja nr 2/2011.
[12] Żurawski J., Panek A., Analiza nowych warunków technicznych w zakresie wymagań energetycznych, Materiały Budowlane nr 1/2013: 20 – 23.
[13] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926).
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376).
[15] PN-EN ISO 13790:2009, „Energetyczne właściwości użytkowe budynków.Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.
[16] Trząski A., Wymagania dla budynków po 2020 r. a rozwiązania konwencjonalne i OZE cz. 1, Rynek Instalacyjny 7 – 8, 2015.
[17] Trząski A., Wymagania dla budynków po 2020 r. a rozwiązania konwencjonalne i OZE cz. 2, Rynek Instalacyjny 10, 2015

Otrzymano: 03.12.2015 r.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 01/2016, str. 34-38 (spis treści >>)