logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Łukasz Ortyl Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr inż. Przemysław Kuras Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Mariusz Kędzierski Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.
mgr inż. Paweł Podstolak Firma Projektowa BUKO

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.09.42

Artykuł porusza problem wyznaczania rzeczywistych charakterystyk dynamicznych stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki drgań. Dokonano przeglądu metod pomiarowych oraz omówiono ich wady i zalety pod kątem zastosowania w diagnostyce dynamicznej budowli wysokich. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych wykonanych podczas regulacji tłumików drgań na rzeczywistym obiekcie. Trzy instrumenty pomiarowe typu naziemny radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany oraz akcelerometr typu MEMS zostały poddane ocenie w zakresie stopnia zgodności otrzymanych wyników pomiaru charakterystyk dynamicznych.

Słowa kluczowe: kominy stalowe, radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany, przyspieszeniomierze MEMS, tłumiki drgań.

* * * 

Methods of measurement natural frequency and logarithmic decrement of damping steel chimneys in situations required by Eurocodes

The article focuses on determination of the actual dynamic characteristics of steel chimneys equippedwith vibration dampers.Areview of measurement methods was made, together with a discussion of their advantages and disadvantages for use in the dynamic diagnosis of high structures. Examples of dynamic measurements, performed while adjusting the dampers on the real object, were presented. Three measuring instruments were assessed in terms of compliance of dynamic characteristics obtained as a result of measurement. They are: ground-based interferometric radar, robotic total station and MEMS accelerometer.

Keywords: steel chimneys, interferometric radar, robotic total station, MEMS accelerometers, vibration dampers.

Literatura:

[1] PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
[2] PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru.
[3] PN-EN 1993-1-9:2007. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.
[4] PN-EN 1993-3-2:2008. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-2:Wieże, maszty i kominy. Kominy.
[5] PN-EN 13084-1:2007. Kominy wolno stojące. Część 1: Wymagania ogólne.
[6] ISO 4866:2010. Mechanical vibration and shock. Vibration of fixed structures. Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures.
[7] Cichoń P., Stosiak M.: Zastosowanie wibrometru laserowego do pomiaru drgań stołu symulatora liniowego napędu hydrostatycznego. Napędy i Sterowanie, nr 5, 2012, str. 66 – 72.
[8] Fraden J.:Handbook ofModernSensors:Physics, Designs, and Applications. Springer, 2010.
[9] Jaśkowski W., Jóźwik M.: Zastosowanie komputerowego systemu detekcji wiązki laserowej w pomiarach geodezyjnych. Geodezja, nr 12 (2/1), 2006, str. 235 – 245.
[10] Gocał J., Ortyl Ł., Owerko T., Kuras P., Kocierz R., Ćwiąkała P., Puniach E., Sukta O., BałutA.: Determination of displacement and vibrations of engineering structures using ground- -based radar interferometry. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
[11] Kuras P., Ortyl Ł., Kędzierski M., Podstolak P.: Vibration measurements of steel chimneys equipped withmass dampers, using inferferometric radar, robotic total station and accelerometer. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 12, 2014, s. 1090 – 1095.

Otrzymano: 14.08.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 9/2015, str 107-109 (spis treści >>)