logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Michał Musiał Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Jacek Grzelak Pracownia Projektowa Jakon

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.06.31

W artykule opisano specyfikę wykonywania konstrukcji betonowych w warunkach zimowych. Podano przykłady uszkodzeń konstrukcji żelbetowego stropumonolitycznego betonowanego w warunkach zimowych bez zachowania odpowiednich reżimów technologicznych. Zaproponowano sposób naprawy uszkodzonych elementów.

Słowa kluczowe: betonowanie, niska temperatura, żelbet.

* * *

Fundamental faults in concreting of a structure by winter conditions

Aspecific character of concrete structures executing in winter conditions is described generally in this paper. There is given the example of the damages of reinforced concrete cast in situ ceiling structure executing in winter without applying of appropriate technologic procedures. The method of repair of damaged elements is proposed.

Keywords: concreting, low temperature, reinforced concrete.

Literatura:

[1] Bajorek G., Bobrowicz J., Problemy prowadzenia robót betonowychwwarunkach zimowych, Konferencja Dni Betonu,Wisła 2006.
[2] Jamroży Z., Beton i jego technologie,Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2006.
[3] Neville A. M., Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2012.
[4] Instrukcja ITB nr 282.Wytycznewykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB,Warszawa 1995.
[5] PN-EN 13670:2011.Wykonywanie konstrukcji z betonu. PKN,Warszawa 2011.
[6] PN-EN 12504-1:2011. Badania betonu w konstrukcjach ? Część 1: Próbki rdzeniowe ? Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. PKN,Warszawa 2011.
[7] PN-EN 12390-3:2011. Badania betonu ? Część 3:Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań. PKN,Warszawa 2011.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 6/2015, s. 80 - 81 (spis treści >>)