logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. Czesław Bywalski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Maciej Kaźmierowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.06.26

W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonu wysokowartościowego modyfikowanego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Porównano je z wynikami badań próbek bez dodatku włókien oraz przeprowadzono estymację wytrzymałości na ściskanie betonu w funkcji zawartości włókien stalowych.Wyniki badań odniesiono do literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, włókna stalowe, wytrzymałość na ściskanie.

* * *

Test compressive strength of high performance fibre reinforced concrete

The article presents the results of compressive strength test of high performance concrete reinforced with steel and polypropylene fiber. The results obtained from research are compared with compressive strength of the specimens without fiber. An estimation of concrete compression strength as a function of fiber content and the degree of fiber reinforcement are conducted. Results are referenced to literature.

Keywords: high performance concrete, steel fiber, compressive strength

Literatura:

[1] ACI Committee 363. 2005. State-of-the-Art Report on High Strength Concrete.
[2] PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
[3] PN-EN12390-3:2011 Badania betonu.Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
[4] PN-EN206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[5] RashidM.A.,MansurM.A. 2009. Considerations in producing high strength concrete. Journal ofCivil Engineering (IEB), 37 (1): 53 ? 63.
[6] Ramados P., Nagamani K.: High?Performance Fiber Reinforced Concrete under Compression and Flexure, Anna University, Chennai, India, May 2008.
[7] Sumathi A., Saravana K.: Strength Predictions of Admixed High Performance Steel Fiber Concrete, ChemTech, 8/2014, vol. 6, 4729 ? 4736.
[8] Bywalski Cz., Kamiński M., Maszczak M., Balbus Ł.: Influence of steel fibres addition on mechanical and selected rheological properties of steel fibre high-strength reinforced concrete, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2014/ j. acme. 2014.05.013.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 6/2015, s. 70- 71(spis treści >>)