logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Henryk Migacz Strunobet ? Migacz Sp. z o.o.
Stanisław Wójcik Strunobet ? Migacz Sp. z o.o.
Marek Lipniak Strunobet ? Migacz Sp. z o.o.

DOI: 10.15199/33.2015.06.09

W artykule przedstawiono rozwój firmy Strunobet-Migacz Sp. z o.o. na tle wzrostu asortymentowego i ilościowego produkcji strunobetonowych słupów wirowanych dla elektroenergetyki, trakcji kolejowej i telekomunikacji oraz żelbetowych stacji kontenerowych, słupów dwu gałęziowych i fundamentów prefabrykowanych dla konstrukcji wsporczych w liniach SN i nn.

Słowa kluczowe: żelbet, beton wirowany, prefabrykacja.

* * *

Prestressed and reinforced concrete products for the electricity distribution produced in Strunobet-Migacz Ltd

The paper presents the development of the company Strunobet-Migacz Ltd on the background of assortment and quantitative growth of production of: prestressed spun-concrete poles (for the electricity distribution, railway and telecommunication), mobile substations, reinforced concrete two-branch poles and precast foundations for supporting structures in medium and low voltage lines.

Keywords: prestressed pretensioned concrete, reinforced concrete, spun-concrete, prefabrication.

Literatura:

[1] Łodo A.: Historia uruchomienia krajowej produkcji strunobetonowych żerdziwirowanych. Przegląd Budowlany nr 6/2011, s. 29 ? 34.
[2] Kubiak J., Łodo A., Michałek J.: Żerdzie żelbetowe ŻN/200 i ŻN/300 dla elektroenergetycznych linii niskich napięć. Przegląd Budowlany nr 6/2011, s. 40 ? 44.
[3] Kubiak J., Łodo A., Michałek J.: Fundamenty strunobetonowych słupów elektroenergetycznych SNi nn.MateriałyBudowlane nr 6/2014, s. 48 i 49.
[4] Dekarz R., Lipniak M.: Obudowy kontenerowych stacji transformatorowych realizowane jako elementy przestrzenne. Przegląd Budowlany nr 6/2011, s. 25 ? 28.
[5] Michałek J.: Słupy oświetleniowe z betonu. Przegląd Budowlany nr 6/2011, s. 45 ? 49.
[6] Kubiak J., Łodo A., Michałek J., Wójcik S.: Badania wdrożeniowe strunobetonowych słupów wirowanych trakcji kolejowej.Materiały Budowlane nr 3/2013, s. 19, 20 i 61.
[7] PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy.
[8] PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów.
[9] PN-EN 40-4:2008 Słupy oświetleniowe. Część 4:Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 6/2015, s. 35 - 37 (spis treści >>)