logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 12/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

TEMAT WYDANIA – Ochrona środowiska

I. Kosk Przygotowanie do wykorzystania odpadów z dużych złóż antropogenicznych ... 2
B. Rymsza, A. Sakowski Osłony przeciwdźwiękowe w budownictwie komunikacyjnym ... 5
Zastosowanie samowiercących gwoździ gruntowych do zabezpieczenia skarp drogowych w ciągu autostrady M1 w Anglii ... 8
K. Maruszczak Gospodarka odpadami w firmach remontowo-budowlanych w świetle nowych uregulowań prawnych ... 10
J. Sowińska Badania barier geosyntetycznych do znakowania CE na podstawie PN-EN 13493 ... 14
M. Peroński Ochrona przeciwerozyjna skarp ... 17
M. Kurpińska Składowiska fosfogipsu – problem w Polsce i na świecie ... 19
B. Środa Współspalanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym w Polsce ... 21
M. Majka Zmiany przepisów dotyczących oceny stanu technicznego materiałów zawierających azbest ... 23
A. Obmiński Demontaż wyrobów zawierających azbest ... 26
Folie hydroizolacyjne Gamrat S.A. – trwała ochrona gruntu ... 28
M. Bożym Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym ... 29

PROGRAMY KOMPUTEROWE DLA BUDOWNICTWA

Inwestycje trzeba wycenić ... 32
K. Koszewski File-to-factory – nowe perspektywy w warsztacie architekta ... 33

60 LAT BETONU KOMÓRKOWEGO W POLSCE

G. Zapotoczna-Sytek Rola zaplecza naukowo-badawczego, w tym COBRPB CEBET, w rozwoju ABK ... 37

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

L. Czarnecki, M. Głowacz Działalność Komitetu Technicznego PKN-KT-307
Zrównoważone Budownictwo ... 44

WIZYTÓWKA FIRMY

Wykonawstwo form do produkcji elementów prefabrykowanych ... 47

PRAKTYKA BUDOWLANA

J. Jasiczak, A. Ślosarczyk Postęp korozji blach płaszczy zbiorników stalowych na ciecze agresywne ... 48
K. Zieliński Teoretyczne podstawy doboru asfaltu i SBS w wyrobach hydroizolacyjnych ... 50
Z. Mańko, D. Bęben Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe remontowanego zabytkowego mostu kolejowego ... 53
R. Wójcik, P. Kosiński Problem szczelności powietrznej budynków ... 57

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 58

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2010 roku ... 61
J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2010 roku ... 64
Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2010 roku ... 65
K. Wiśniewska Wyniki i plany firmy Pfleiderer ... 66

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon Polisa od odpowiedzialności cywilnej ... 67

TARGI, KONFERENCJE

D. Kostrzewska-Matynia Warto pojechać na targi BAU 2011 ... 71
Zrozumieć Ziemię i przetrwać ... 74