logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO (GUNB):

  • Czy po otrzymaniu decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości inwestor powinien wystąpić o pozwolenie na wykonanie niezbędnych robót budowlanych?
  • W jakich przypadkach właściwy organ wydaje decyzję odmawiającą wydania pozwolenia na budowę?
  • Zmiany w prawie.
  • O jakich „przepisach szczególnych” mówi art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane?
  • Kto ma uprawnienia do sporządzania projektu budowlanego?
  • Kto sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)?

Przeczytaj cały artykuł >>