logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jadwiga Fangrat
Instytut Techniki Budowlanej

W artykule przedstawiono wybrane wyniki europejskiego projektu badawczego BUILDING UP Multi-stakeholder, Cross-sectorial, collaborative long term Research & Innovation RoadMap to overcome technological and Non-technological barriers towardsmore energy-efficient buildings & districts. Jego cele było m.in.: stworzenie mapy drogowej współpracy przemysłu i nauki skoncentrowanej na długoterminowych projektach wysokiego ryzyka zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju; zainicjowanie współpracy instytucji, jednostek administracji i użyteczności publicznej, deweloperów, inwestorów, dystrybutorów, producentów, architektów, inżynierów, rzemieślników i użytkowników czy też publiczne konsultacje w celu zachęcenia zaangażowanych środowisk do wdrażania nowych rozwiązań.

Przeczytaj cały artykuł >>