logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Kamil Załęgowski, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
prof. dr inż. Luc Courard, The University of Liege, ArGEnCo

Streszczenie W artykule przeanalizowano różne podejścia do obliczania śladu węglowego betonu rozumianego jako całkowita ilość CO2 i innych gazów cieplarnianych emitowana w trakcie całego cyklu życia procesów i produktów. Wykazano, iż w zależności od przyjętego stopnia szczegółowości obliczeń, wartość emisji CO2 może się znacznie różnić. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na możliwości obniżenia śladu węglowego betonu w wyniku redukcji zawartości cementu, poprzez jego substytucję dodatkami mineralnymi. Przeanalizowano również wpływ innych czynników, takich jak rodzaj stosowanego kruszywa, warunki transportu i wbudowania, czy też możliwości sekwestracyjne betonu w czasie jego życia pierwotnego i wtórnego.

Słowa kluczowe: ślad węglowy betonu, emisja CO2, sekwestracja CO2.

***

Carbon footprint of concrete

Different approaches of carbon footprint of concrete estimation were investigated. It was shown that value of CO2 emissions varies depending on accepted specificity of calculations. Special attention was focused on possibilities of production of concrete with decreased „carbon footprint”. Reduction of cement content by mineral additives replacement in concrete mixture as well as influence of aggregate type used, conditions of concrete transport and built in and CO2 sequestration via carbonation process during „primary and second life” of concrete were also taken into consideration.

Keywords: concrete carbon footprint, CO2 emission, CO2 sequestration.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2013, strona 34-36 (spis treści >>)