logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 9/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

TEMAT WYDANIA – Elewacje

P. Sulik Elewacje we współczesnym budownictwie ... 2
M. Jaworska-Michałowska Ściana z oknami – współczesna reinterpretacja ... 4
M. Jakimowicz, K. Kuczyński Ściany osłonowe – zagadnienia formalne i praktyczne . . 7
Elewacja jak z folderu ... 9
S. Gąsiorowski Wapno a elewacje z klinkieru ... 12
MultiTherm
® Neo – nowoczesne materiały, efektywniejsze ocieplenie ... 14
Trwała i estetyczna elewacja z cegieł ... 15
YAWAL SUN PROTECTION ... 16
Ściany piwnic z SILIKATÓW F25 ... 17

POSADZKI

A. Garbacz, T. Piotrowski Zastosowanie metody impact-echo do szacowania grubości posadzek betonowych ... 18
K. Maciejewski – Trwała posadzka. Czy to możliwe? ... 20
Posadzka antyelektrostatyczna ESD w technologii StoCretec ... 21
T. Chibowski Posadzka bezspoinowa na palach ... 22
Naprawa podłóg betonowych w garażu wielopoziomowym ... 25
T. Kulas Uszkodzenia i naprawa podłóg w garażach wielostanowiskowych ... 26
Designerskie wykładziny GAMRAT SA ... 28
W. Ryżyński Projektowanie, realizacja i eksploatacja betonowych nawierzchni parkingów zewnętrznych ... 29
A. Ujma Wybrane właściwości cieplne posadzek drewnianych ... 32
A. Policińska-Serwa, E. Sudoł Wymagania dotyczące podłóg do obiektów sportowych ... 35

WIZYTÓWKA FIRMY

20 lat działalności spółki ERBUD SA ... 38

RENOWACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW

S. Jurczakiewicz, S. Karczmarczyk Wpływ naturalnych pęknięć podłużnych na sztywność drewnianych belek zabytkowych stropów ... 40
Lekkie kruszywo do izolacji stropów ... 42
P. Matysek Uwagi o szacowaniu wytrzymałości murów zabytkowych na podstawie wytrzymałości cegieł i zaprawy ... 44
iQ-Therm – inteligentna termoizolacja wewnętrzna ... 46
S. Karczmarczyk, S. Jurczakiewicz Zabezpieczenie sklepień przed rozporem bez ściągów wprowadzonych do wnętrz ... 52
J. Adamowski, Z. Matkowski Wybrane problemy związane z remontem zabytkowego budynku żelbetowego we Wrocławiu ... 57
M. Rokiel, C. Magott Błędy w diagnostyce prac renowacyjnych ... 60

LISTY DO REDAKCJI 63

DACHY

S. Wybraniec DELTA®-FOXX – inteligentny system zabezpieczenia dachu ... 64

MURY

Poliuretanowa zaprawa murarska – element systemu POROTHERM DRYFIX ... 66
R. Jarmontowicz Zaprawy tynkarskie do murów wg PN-EN 998-1 ... 69

PRAKTYKA BUDOWLANA

V. Nikitsin, B. Backiel-Brzozowska Zależność współczynnika mrozoodporności wyrobów wapienno-piaskowych od parametrów podciągania kapilarnego ... 72
B. Orlik-Kożdoń Charakterystyka energetyczna budynków a emisja zanieczyszczeń powietrza ... 75
G. Zapotoczna-Sytek – Prace na rzecz przemysłu betonów i budownictwa ... 78
M. Żukowski Weryfikacja metody obliczania kondensacji międzywarstwowej ... 80
O. Kopylov Wymagania dotyczące materiałów budowlanych na podkłady podłogowe ... 83
G. Sztarbała Normalizacja dotycząca obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obiektach budowlanych ... 85
S. Wierzbicki O aktualnych i przyszłych zadaniach ITB ... 87

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

R. Wójcik Wzmacnianie ścian zarysowanych na skutek powodzi za pomocą ściągów ... 89

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

K. Zaremba Sterowanie oświetleniem a obliczanie zużytej energii ... 92

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 94
RYNEK BUDOWLANY 96
VADEMECUM UNIJNE 102