logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 10/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

TEMAT WYDANIA – Elewacje

TEMAT WYDANIA – Domieszki i dodatki do betonu

Domieszki nowej generacji Chryso ... 4
P. Łukowski Kierunki rozwoju domieszek do betonu ... 9
T. Zdeb, J. Śliwiński Betony z proszków reaktywnych ... 12
K. Kaczan, M. Oleksik BETOCRETE® – Seria C pierwsze na świecie domieszki do krystalicznego uszczelnienia betonu ... 15
R. Czołgosz Domieszki chemiczne do betonu towarowego ... 16
W. Jackiewicz-Rek Betony wysokopopiołowe ... 18
A. Ślosarczyk Krótkie włókna węglowe jako mikrozbrojenie w kompozytach cementowych ... 21

TEMAT WYDANIA – Spoiwa mineralne

J. Babińska, B. Dobosz, Z. Gałkowski Wprowadzanie do obrotu cementów, dodatków typu II i domieszek do betonu ... 24
Z. Giergiczny, A. Garbacik Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych ... 27
P. Łukowski Możliwości modyfikacji spoiwa wapiennego domieszkami i dodatkami ... 31
T. Kania Porównanie właściwości gipsowych i cementowych wypraw tynkarskich . . . 34
D. Kostrzewska-Matynia Tylko „Pewny Cement”... 38
S. Chłądzyński – Wapno hydratyzowane Alpol – produkt o wyjątkowych właściwościach ... 40
M. Sobala Kompozyty gipsowo-włóknowe z dodatkiem odpadów celulozowych ... 42
Tynki gipsowe Dolina Nidy ... 46
XIV edycja konkursu Modernizacja Roku rozstrzygnięta ... 47
M. Wieczorek, M. Sobala, K. Nosal Niepalność materiałów gipsowych ... 48
Tynki gipsowe Kreisel ... 49

DESKOWANIA I RUSZTOWANIA

T. Pawluczyk, R. Winiarski – Deskowania ULMA przy realizacji obiektów mostowych na Trasie Armii Krajowej w Warszawie ... 50
Bogata oferta ULMY dla budownictwa inżynieryjnego – rozmowa z Krzysztofem Orzełowskim, Dyrektorem ds. Budownictwa Inżynieryjnego ULMA Construccion Polska S.A. ... 52
Z. Orłowski Trendy w projektowaniu deskowań do betonowego budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego ... 53
J. Zaleski Program EUROSCAFFOLDER działaniem na rzecz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach ... 56
W. Schreiber – Certyfikacja rusztowań – dobrowolna czy obowiązkowa? ... 57
A. Zybura KONTRA 2010 ... 58
W. Śniadach – Niezły rok dla firmy NOE ... 59

PRAKTYKA BUDOWLANA

H. Kwapisz Ocieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz w praktyce ... 62
Okna dachowe Secure – sposób na złodzieja ... 64

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

R. Wójcik Stan wilgotnościowy drewnianych budynków w Wilkowie trzy miesiące po powodzi ... 65

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

K. Zaremba Oświetlenie zewnętrzne budynków ... 68

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Tworek Europejski przemysł o zrównoważonym budownictwie ... 70

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2010 roku ... 73
J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2010 roku ... 76
Ceny materiałów budowlanych we wrześniu 2010 roku ... 77

VADEMECUM UNIJNE

J. Tworek Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów budowlanych zastępującego Dyrektywę 89/106/EWG ... 78

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 82

KONFERENCJE

K. Wiśniewska – Nowe produkty firmy Pfleiderer ... 84
D. Kostrzewska-Matynia – Konferencje ENERGODOM oraz CESBP w Krakowie ... 85
E. Kowałko Szansa na rozwój innowacyjnych rozwiązań ... 86