logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Wojciech Terlikowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Rewitalizacyjny procesu inwestycyjny i analiza wymagań technicznych stawianych rewitalizowanym budynkom zabytkowym to proces złożony i skomplikowany; uwzględniający dodatkowo zasady zrównoważonego rozwoju, które w powszechnej opinii utrudniają i rozszerzają proces rewitalizacyjny (większe koszty inwestycyjne, stosowanie nowatorskich, mało znanych rozwiązań). Uwzględnienie aspektów zasad zrównoważonego rozwoju w rewitalizacji budynków zabytkowych, w tym poprawy komfortu cieplno-wilgotnościowego (poprzez właściwą termomodernizację) wydaje się być nieuniknione, ze względu na efektywność energetyczną budynków.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2013, strona 48-50 (spis treści >>)