logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Halina Garbalińska, prof. ZUT, mgr inż. Jarosław Strzałkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

W artykule opisano wpływ wstępnego zawilgocenia kruszywa lekkiego na wybrane parametry 28-dniowego betonu. Przebadano osiem receptur kompozytów na bazie keramzytu i Pollytagu oraz dwie receptury porównawcze wykonane na kruszywie kamiennym. W połowie receptur zastosowano dodatkowo domieszkę napowietrzającą. W artykule porównano parametry cieplne dziesięciu testowanych betonów oraz ich wytrzymałość na ściskanie. Wykazano ponadto wpływ wstępnego zawilgocenia kruszywa na wydajność użytej domieszki, rzutującą na końcowe właściwości betonu.

Słowa kluczowe: przewodność cieplna, ciepło właściwe, wytrzymałość na ściskanie, betony lekkie, kruszywo lekkie.

***

Moisture content of artificial lightweight aggregates versus thermal and strength parameters of concrete composites

The paper presents the influence of initial moistening of artificial light weight aggregates on chosen parameters of concrete after 28 days of curing. The papers analyses eight mixtures based on the LECA and Pollytag and comparable mixtures made with natural coarse aggregate. Aeration admixture was applied to the half of the recipes. The paper compares the thermal parameters of the ten concretes tested aswell as their compression strength. The paper also presents the influence of the initial moistening of artificial lightweight aggregates on efficiency of the applied aeration admixture, resulting in the final properties of concrete.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2013, strona 16-17 (spis treści >>)