logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Paweł Ordziniak, GammaCAD Sp. z o.o.

Istotą projektowania konstrukcji budowlanych jest odwzorowanie ich stanu rzeczywistego odpowiednim modelem obliczeniowym, przy jak najmniejszych rozbieżnościach i przy rozsądnym poziomie szczegółowości modelu z punktu widzenia praktyki projektowej. Wymaga to przyjęcia odpowiedniego modelu fizycznego i odpowiednich metod analizy statycznej, wytrzymałościowej oraz statecznościowej. W ujęciu praktycznym sprowadza się to do analizy globalnej, czyli wyznaczenia adekwatnego zbioru obwiedni sił przekrojowych i przemieszczeń, który jest w równowadze ze zbiorem oddziaływań zewnętrznych.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 9/2014, strona 69-70 (spis treści >>)