logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Rada Ministrów 30 lipca br. dodała do wieloletniego „Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015” załącznik nr 2, w którym znalazło się sześć nowych projektów, zaproponowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Projekty te zgłosi w 2014 roku do pierwszego konkursu w ramach nowego instrumentu finansowego Unii Europejskiej – Funduszu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Będą to inwestycje prowadzone na liniach kolejowych:

• E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, od granicy woj. dolnośląskiego-do Czempina,
• E20 na odcinku Warszawa-Poznań, od Sochaczewa do Swarzędza,
• nr 447 Warszawa – Włochy – Grodzisk Mazowiecki,
• E75 na odcinku Sadowne – Białystok oraz zakończenie prac na odcinku Warszawa Rembertów –Sadowne,
• E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie,
• oraz na linii obwodowej Warszawy, na odcinku Warszawa Gołąbki – Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska,

Koszty realizacji inwestycji ujętych w załączniku nr 2 oszacowano na 10,2 mld zł, z czego 7,4 mld ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej, 1,3 mld zł ze środków krajowych i 1,5 mld zł ze środków własnych PKP PLK SA (z kredytu EBI).

Źródło: MIR

06.08.2014 r.