logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska, Główny Urząd Statystyczny

Lipiec 2013 r. był drugim z kolei miesiącem, w którym liczba grup wyrobów zużywanych w budownictwie z dodatnią dynamiką produkcji (w porównaniu z analogicznym miesiącem 2012 r.) przewyższała liczbę wyrobów, których wielkość produkcji nie osiągnęła jeszcze poziomu ubiegłorocznego. Z badań statystycznych przeprowadzonych przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudniających 50 i więcej osób, produkujących wyroby dla budownictwa wynika, że spośród 43 obserwowanych grup wyrobów w 25 produkcja wytworzona w lipcu 2013 r. była wyższa niż w lipcu 2012 r., a w 28 grupach wyższa niż w czerwcu 2013 r. Produkcja wytworzona w ciągu siedmiu miesięcy 2013 r. była w 17 pozycjach wyższa niż przed rokiem, ale aż w 31 grupach dynamika była wyższa od notowanej za sześć miesięcy 2013 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 9/2013, strona 101-103 (spis treści >>)