logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK, mgr inż. Joanna Laskowska-Bury, mgr inż. Janusz Kobaka
Politechnika Koszalińska

W artykule poruszono problem zagospodarowania piasków na terenie Pomorza powstających jako odpad przy pozyskiwaniu kruszyw mineralnych do betonu. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie piasków odpadowych do produkcji konstrukcyjnych kompozytów mineralnych ze zbrojeniem rozproszonym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań wybranych właściwości kompozytów drobnokruszywowych o różnej zawartości włókien stalowych. Określono skład materiałowy takiego kompozytu. Przedstawione badania są niewielkim fragmentem realizowanego szerokiego programu badań.

***

Steel fibre effect on the properties of fine aggregate composite

In the paper an issue of waste sand utilization was raised.The heaps ofwaste sand located in Polish region Pomerania are by-product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to resolve the waste sand utilization problemcould be its application for the production of steel fiber reinforced mineral composites. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate fibrous composites with different amounts of steel fibers. The study is a small part of a broad research program.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 9/2013, strona 28-30 (spis treści >>)